JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

32 let, vysokoškolský učitel, Plzeň, TOP 09

Narodil se 14. října 1976 v Plzni. Vystudoval Právnickou fakultu Západočeské university v Plzni, kde také již sedmým rokem působí jako vědecký pracovník.

Svoji odbornou činnost zaměřil zejména na občanské právo, které přednáší nejen na Právnické fakultě ZČU v Plzni, ale i na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s. V roce 2007 se stal členem rekodifikační komise k novému občanského zákoníku při Ministerstvu spravedlnosti ČR, jejímž členem je dodnes. V současnosti je také externím spolupracovníkem v advokátní kancelaři. V posledních letech byl členem i dalších expertních komisí, změřených na právo dědické.

Je autorem či spoluautorem několika odborných článků, učebnic a komentářů věnujících se problematice občanského práva.