Ing. Libor Picka

45 let, starosta Bělé nad Radbuzou, Bělá nad Radbuzou, BEZPP

Narodil se 18. 4. 1964 v Jihlavě. Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně fakultu agronomickou specializace ochrana rostlin.

V současné době vykonává funkci starosty města a to od roku 1994. Zároveň předsedá svazku obcí Domažlicko a Sdružení obcí pro odpadové hospodářství skládky Lazce.

V období 1999 – 2009 byl členem Unie Svobody – Demokratické unie.