Ing. Jiří Vačkář

65 let, vrchní ředitel sekce na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Sedlice, TOP 09

Narodil jsem se  16. února 1944 ve Velké Turné. Jako mladší ze dvou dětí. Maturoval jsem na Střední zemědělské technické škole v Písku v roce 1962.

Vysokou školu jsem studoval v Českých Budějovicích na Vysoké škole zemědělské, Fakultě provozně ekonomické – obor zootechnický, kterou jsem dokončil v roce 1970. V letech 1980 – 1982 jsem absolvoval postgraduální studium na Vysoké škole zemědělské, Fakultě provozně ekonomické v Českých Budějovicích.

V roce 1962 jsem nastoupil do JZD Osek jako technik, kde jsem pracoval do nástupu na základní vojenskou službu (1963). V roce 1965 jsem se opět vrátil do uvedeného družstva.

V letech  1969 - 1971 jsem převzal funkci zootechnika v JZD Rojice  a poté nastoupil na Okresní zemědělskou správu ve Strakonicích jako referent. Ve Společném zemědělském podniku pro živočišnou výrobu ve Strakonicích jsem působil ve funkci vedoucího provozu do roku 1992.

Ve volbách v roce 1992 jsem byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po skončení volebního období jsem nastoupil v roce 1996 na Ministerstvo hospodářství jako vedoucí oddělení poradců. Na Ministerstvu pro místní rozvoj jsem pracoval rovněž ve funkci vedoucího oddělení poradců a později ředitel odboru.
V roce 2003 jsem nastoupil na Ministerstvo zemědělství do funkce ředitele odboru rozvoje venkova a ekologie a v roce 2004 jsem se vrátil zpět na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde pracuji dosud ve vedoucích funkcích se zaměřením na regionální politiku.

Jsem ženatý a mám dvě dcery. Hovořím částečně německy a rusky.