Jan Štangl - Pohled na úkol nově zvoleného poslance

22. 10. 2013

Jelikož se nacházíme ve složité době, kdy je manipulováno veřejným míněním v takovém smyslu, že občanům naší republiky jsou podsouvány často populisticky zkreslené informace, rád bych pracoval pouze s ověřitelnými fakty. Takovými jsou například ekonomické ukazatele, ale i úroveň legislativních aktů. Právě to je záležitost, kterou může poslanec efektivně ovlivňovat. Vzhledem k tomu, že Parlament České republiky produkuje velké množství zákonů, ke kterým jsou ve fázi návrhu přidávány pozměňovací návrhy, velmi často nesouvisející, snažil bych se této negativní praxi zamezit. Nesourodost a neprovázanost jednotlivých zákonů vede v konečném důsledku k nemožnosti občana orientovat se v právním řádu České republiky. Současný stav vnímám jako neutěšený. Ze své advokátní praxe vím, že orientace v našem právním řádu není jednoduchá, a mým cílem proto je tento stav napravit.

 

Obecně je možné říci, že občané jsou zklamáni a rozčarováni úrovní parlamentní kultury a jejich důvěra v politiku dlouhodobě klesá. Tomuto trendu bych rád čelil prostřednictvím otevřené diskuse s voliči a zejména kvalitně odvedenou prací, kterou občané od svých zástupců očekávají.

 

V nadcházejícím období se musíme zaměřit na aktuální témata, mezi které řadím boj s kriminalitou a korupcí, zvýšení úrovně zdravotních služeb, podporu rodin a odpovědnou výchovu dětí a další neméně důležitá témata. Hodnoty, které ovlivňují veškeré oblasti, jsou svoboda a demokracie. Tyto definiční znaky moderního českého státu je nutné hájit a my nesmíme dovolit, aby se opakovaly z historie známé tragické události našich dějin.

 

Domnívám se, že při výkonu funkce poslance je důležité zachovat si lidskou tvář, být otevřený občanům a naslouchat jejich názorům. Život s sebou přirozeně nese každodenní problémy, které - i kdybychom sebevíce chtěli - nedokážeme všechny efektivně vyřešit, ale můžeme se o to alespoň snažit a vrátit tak občanům důvěru v politiku. Nemám v úmyslu hlásat populistická hesla, ale naopak pracovat se skutečným stavem věcí a přiblížit se prostřednictvím své práce alespoň takovému stavu společnosti, který bude slučitelný se slušnou životní úrovní každého občana.

 

Na závěr bych rád podotkl, že demokracie, za kterou jsme bojovali, nám sice dává široké možnosti, ale za jejich realizaci musíme převzít i odpovědnost. Je to jeden ze základních znaků politické strany, jejíž jsem členem, a této povinnosti se budu snažit dostát a přejímat důsledky svých rozhodnutí.

Jan Štangl, kandidát pro volby do PSP ČR

ŠTÍTKY

Volby:
2013 poslanecká sněmovna - Pardubický - 19. Jan Štangl

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 PARDUBICKÝ KRAJ

Sladkovského 433
530 02 Pardubice

info@pce.top09.cz
telefon: +420 604229303

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Ondřej Müller

ondrej.muller@top09.cz

telefon: +420 604229303

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme