OTÁZKA BYTOVÁ A VÝSTAVBA V OBCI

 • Připravíme další území pro výstavbu rodinných domů a bytových domů, nastolíme rovnocené podmínky pro odkup pozemků

 • Budeme respektovat územně plánovací dokumentaci a podporovat její případně změny k  lepšímu


OTÁZKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Nadále budeme prosazovat otázku separovaného sběru odpadů v naší obci a budeme se snažit toto prosazovat

 • Neustále budeme rozšiřovat péči o zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním majetku, úklid v  obci a budování míst pro odpočinek a využití volného času

 • Zabráníme rušení zelených ploch ve městě a budování dalších betonových a asfaltových ploch


OTÁZKA SPORTU

 • Budeme podporovat veškeré organizované dění v obci a zejména mládežnický sport s cílem dobré reprezentace obce v regionu

 • Budeme se snažit zlepšit úroveň skutečského sportu

 • Budeme podporovat údržbu sportovních ploch a veškerého sportovních zázemí

 • Budeme usilovat o co největší možné využití sportovní haly a všech městských sportovišť s cílem nalákat do naší obce i občany ze vzdálenějších koutů republiky


OTÁZKA ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 • Podporovat jak předškolní, tak i školní zařízení, aby uvedené subjekty měly co největší úroveň pro výuku dětí

 • Budeme spolupracovat s  mateřskými, základními školami a gymnáziem se snahou zlepšit podmínky jak pro vyučující, tak pro studenty

 • Budeme se snažit o zlepšení zdravotnických služeb pro přestárlé občany obce


OTÁZKA PODNIKÁNÍ

 • Nebytové prostory budeme i nadále pronajímat zájemcům o soukromé podnikání, ve snaze zajistit pro každého nájemce podobné, dokonce stejné podmínky.

 • Budeme se snažit do obce přilákat podnikatele za účelem získání dalších pracovních míst pro občany

 • Budeme se snažit zadávat zakázky firmám z našeho okolí

 • Pokusíme se o znovuotevření otázky „Průmyslové zóny“


OTÁZKA BEZPEČNOSTI OBČANŮ

 • Budeme nadále podporovat činnost SDH tak, aby naši hasiči byli platným článkem integrovaného záchranného systému

 • Budeme podporovat městskou policii a pokusíme se zefektivnit její výsledky

 • Budeme řádně pečovat o místní rozhlas a veřejné osvětlení


OTÁZKA KULTURY

 • Pokusíme se o „pestřejší“ využití kulturního domu a rozšíření programu pro všechny věkové generace

 • Budeme podporovat činnost Městské knihovny s veřejným internetem

 • Budeme podporovat každou aktivitu pro pořádání kulturních akcí v obci ze strany zájmových organizací a spolků