Volební program pro Moravskou Třebovou

Vážení spoluobčané, politická strana TOP09 je konzervativní demokratickou stranou , jejíž základní myšlenkou je dodržování základních práv a svobod,  prosazování principů svobodného trhu, podpora sociální odpovědnosti občanů i firem, zachování kulturního dědictví a ochrany životního prostředí. Mezi naše základní priority patří zdravé finanční hospodaření města, transparentní výběrová řízení a trvalé zlepšování životních podmínek občanů města. V návaznosti na tyto priority Vám představujeme náš program, který budeme prosazovat v rámci komunální politiky v příštím období.     Tradice využívající kulturního dědictví  k propagaci města a současně nabízející kulturní a sportovní vyžití občanů i turistů   pokračovat v obnově kulturních památek města a křížového vrchu vybudovat víceúčelového hřiště v lokalitě Pod Zámkem pro I. ZŠ a  III. ZŠ revitalizovat část města – prostředí bývalé Městské tržnice vybudovat Víceúčelový sál Odpovědnost za zajištění příjemného prostředí pro občana s odpovídající sociální, zdravotní  a vzdělávací infrastrukturou pokračovat v budování moderní a otevřené veřejné správě a zapojování občanů do rozhodování ve městě dokončit revitalizaci sídliště Západní obnovit městský park s cílem vytvořit příjemné prostředí pro relaxaci občanů vytvořit odpočinkovou zónu u autobusového nádraží místo hřiště u I. ZŠ zvyšovat kvalitu a čistotu veřejných ploch včetně veřejné zeleně vybudovat vsypovou loučku na hřbitově, jako alternativu pohřbívání zesnulých podporovat vzdělávací a volnočasové podmínky dětí a mládeže podporovat systém sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel Prosperita občanů a firem znamenající ekonomický rozvoj města a tím i zvyšování životní úrovně občanů spolupracovat s Úřadem práce při realizaci rekvalifikačních kurzů, příprava nové průmyslové zóny, zlepšit vzhled příjezdových komunikací do města a pokračovat v obnově chodníků zvýšit bezpečnost chodců - vybudovat zpomalovací retardéry a zóny s předností pro chodce vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků ve spolupráci se Sdružením obcí MTJ realizovat výstavbu cyklostezek

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme