Volební program pro Moravskou Třebovou

Vážení spoluobčané, politická strana TOP09 je konzervativní demokratickou stranou , jejíž základní myšlenkou je dodržování základních práv a svobod,  prosazování principů svobodného trhu, podpora sociální odpovědnosti občanů i firem, zachování kulturního dědictví a ochrany životního prostředí. Mezi naše základní priority patří zdravé finanční hospodaření města, transparentní výběrová řízení a trvalé zlepšování životních podmínek občanů města. V návaznosti na tyto priority Vám představujeme náš program, který budeme prosazovat v rámci komunální politiky v příštím období.     Tradice využívající kulturního dědictví  k propagaci města a současně nabízející kulturní a sportovní vyžití občanů i turistů   pokračovat v obnově kulturních památek města a křížového vrchu vybudovat víceúčelového hřiště v lokalitě Pod Zámkem pro I. ZŠ a  III. ZŠ revitalizovat část města – prostředí bývalé Městské tržnice vybudovat Víceúčelový sál Odpovědnost za zajištění příjemného prostředí pro občana s odpovídající sociální, zdravotní  a vzdělávací infrastrukturou pokračovat v budování moderní a otevřené veřejné správě a zapojování občanů do rozhodování ve městě dokončit revitalizaci sídliště Západní obnovit městský park s cílem vytvořit příjemné prostředí pro relaxaci občanů vytvořit odpočinkovou zónu u autobusového nádraží místo hřiště u I. ZŠ zvyšovat kvalitu a čistotu veřejných ploch včetně veřejné zeleně vybudovat vsypovou loučku na hřbitově, jako alternativu pohřbívání zesnulých podporovat vzdělávací a volnočasové podmínky dětí a mládeže podporovat systém sociálních služeb pro všechny skupiny obyvatel Prosperita občanů a firem znamenající ekonomický rozvoj města a tím i zvyšování životní úrovně občanů spolupracovat s Úřadem práce při realizaci rekvalifikačních kurzů, příprava nové průmyslové zóny, zlepšit vzhled příjezdových komunikací do města a pokračovat v obnově chodníků zvýšit bezpečnost chodců - vybudovat zpomalovací retardéry a zóny s předností pro chodce vybudovat infrastrukturu pro výstavbu rodinných domků ve spolupráci se Sdružením obcí MTJ realizovat výstavbu cyklostezek

Celý článek