Místní rozvoj

Top 09 v Chrasti – budeme podporovat: Budování startovacích bytů pro mladé Pozemky pro výstavbu rodinných domů Bezbariérová Chrast (vybudování výtahů na zdravotním středisku) Podpora rozvoje podnikání (zajištění reklamy pro místní podnikatele a živnostníky na webových stránkách města, vývěsky, výkladní skříně, dle možností zadávat zakázky převážně místním firmám s ohledem na možnost navýšení pracovních míst , atd.) Zajištění veřejných prací pro nezaměstnané, podpora rekvalifikačních kurzů Podpora turistického ruchu (cyklostezky, půjčovna kol atd.) Čistota a pořádek ve městě (více a větší kontejnery na tříděný odpad a sběrný dvůr) a okolí Zajišťování finančních prostředků z fondů EU, grantů Pardubického kraje a příslušných ministerstev

Celý článek
23. 9. 2010

Kultura, zábava, sport

Top 09 v Chrasti – budeme podporovat: Vytvoření víceúčelových prostor pro kulturní vyžití obyvatelstva Vybudování celodenně veřejně přístupného dětského hřiště zejména pro předškoláky Zajištění klubových prostor pro teenagery ( volnočasové aktivity) Podpora a rozvoj kultury pro všechny věkové skupiny občanů města Využití nádvoří zámku a zámecké zahrady pro kulturní akce Využívání venkovního hřiště u haly ZŠ bezplatně pro veřejnost Podpora a bezplatná propagace akcí pořádaných ve městě a v místních částech nebo chrasteckými spolky v jiných místech ( např. divadelní spolek) Pružnější získávání účelových příspěvků pro spolky, občanská sdružení a neziskové organizace.

Celý článek
21. 9. 2010

Bezpečnost a doprava

Top 09 v Chrasti – budeme podporovat: Rozšíření a nová úprava stávajících přechodů pro chodce (důraz na větší bezpečnost chodců) a posouzení celkové dopravní situace v regionu s možností následných úprav Zvýšený dohled nad dodržováním povolené rychlostí, případně omezení rychlosti vozidel při průjezdu městem a obcemi (zejména v městě Chrast a obci Podlažice) Zvýšení počtu parkovacích míst (hlavně v centru města Chrast) Zvýšení počtu a viditelnější označení již vyhrazených parkovacích míst pro zdravotně a tělesně postižené (problematika náměstí a polikliniky v městě Chrast) Omezení pití alkoholu a užívání návykových látek na veřejně přístupných místech, zejména na náměstí v Chrasti, boj proti vandalismu a drobné kriminalitě Maximální podpora činností složek Integrovaného záchranného systému České republiky

Celý článek

Kandidátka a program TOP 09 v Chrasti

Vážení spoluobčané, opět nastává období, v němž se budete rozhodovat o tom, koho zvolíte do obecního zastupitelstva města Chrasti. Je pravdou, že zastupujeme politickou stranu relativně velmi mladou. Na druhou stranu TOP 09 i přes svoje mládí v současné době zastává jednu z nejdůležitějších pozic v našem státě. Nicméně se domníváme, že komunální politika je především o lidech, kteří s námi žijí v tom kterém městě či obci. Práci v obecním zastupitelstvu vnímáme jako velmi zodpovědnou a náročnou službu našim spoluobčanům. Věříme, že vyřešíme většinu tíživých problémů v Chrasti a přilehlých obcích. Kandidátní listina naší místní organizace je převážně složena z  Vašich spoluobčanů, kteří se dosud nijak nepodíleli na politickém životě našeho města.

Celý článek

TOP 09 je připravena podpořit rozvoj města Chrasti

V minulém čísle Chrasteckých Ohlasů jste si vážení čtenáři mohli přečíst o dokumentu nazvaném Strategie rozvoje města. Skutečně se jedná o  projekt, který je třeba vnímat velmi pozitivně. Opravdu je nutné analyzovat potřeby občanů a vytvořit vizi, ke které jako město budeme směřovat. Lze beze zbytku souhlasit i s tím, že důsledná příprava záměrů vede k vyšší pravděpodobnosti získání finančních prostředků

Celý článek

TOP09 v Chrasti

Vážení spoluobčané, letošní rok je opět rokem parlamentních a komunálních voleb. Protože volby jsou prakticky jedinou možností, kdy může občan zasáhnout do rozvoje státu i města, je třeba tomuto aktu věnovat patřičnou pozornost. Když jsme s kolegy, kamarády a známými řešili otázku, komu v následujících komunálních volbách dát hlas, zjistili jsme, že v podstatě nevíme, koho volit. Ne proto, že bychom v Chrasti neměli dostatek více či méně politických uskupení, ale především proto, že s řadou rozhodnutí, která zde byla v minulosti učiněna, se jen těžko ztotožňujeme. A tak jsme stáli před problémem, zda se zařadit do skupiny lidí, co si u piva stěžují na poměry, nebo zda se nějakým aktivním způsobem zapojit a pomoci při rozvoji města.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme