Roman Michálek se narodil v roce 1968, dětská léta a dospívání prožil v Třebechovicích pod Orebem. Od roku 1993 žije a pracuje v Pardubicích, kde nastoupil jako sekundární lékař do pardubické nemocnice. Jeho specializací je ušní, nosní, krční lékařství. V letech 2006-2008 působil jako náměstek ředitele Pardubické krajské nemocnice, a.s. Od roku 2010 je zástupcem primáře ušního, nosního, krčního oddělení ORL kliniky téže nemocnice. Pokračuje v postgraduálním studiu na fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice a fakultě zdravotně-sociální Jihočeské univerzity.

Je šťastně ženatý a má dvě krásné dcery.

Mezi jeho koníčky patří historická vozidla. Tuto aktivitu se snaží rozvíjet v rámci Veteran Klubu Pardubice. K dalším zájmům patří sport, fotografování, historie, architektura, cestování a hudba.

Není a nebyl členem žádné politické strany.

Bydlí v centru města na Zeleném předměstí. Pardubice pokládá za svůj plnohodnotný domov, ze kterého neutíká ve volném čase na chalupu. Další rozvoj (nejen urbanistický) Pardubic chápe jako velký závazek a odpovědnost vůči příštím generacím. TOP09 jej oslovila svým liberálně-konzervativním programem, který slušnost, poctivost a pracovitost považuje za základní podmínku dobře fungující občanské společnosti.