Narodil se 13. července 1954 a je původem Moravák, který vystudoval Univerzitu Pardubice (dříve VŠCHT). Po studiích už Pardubicím zůstal věrný. V současné době je obyvatelem Trnové, je rozvedený a má dva dospělé syny.

Od ukončení studií  pracoval v Elektrárnách Opatovice (v nedávné době také International Power), kde se od počátku účastnil rozvojových projektů. Zpočátku to byla v té době bouřlivě se  rozvíjející informatika a nasazení informačních systémů. V devadesátých letech se podílel na mezinárodních ekologických projektech výstavby odsiřovacích závodů v Opatovicích a Mělníce. Po roce 2000 se v rámci obchodního týmu a ve spolupráci s londýnskou mateřskou společností účastnil projektu liberalizace a internacionalizace obchodování s elektřinou a dalšími energetickými produkty.

V současné době se intenzivně věnuje studiu informačních technologií souvisejících mimo jiné se zaváděním e-Governmentu do státní správy a v této oblasti se snaží získat co nejvíce zkušenosti.

Ve volném čase se věnuje sborovému zpívání, mimo jiné je i členem organizačních týmů obou pardubických mezinárodních festivalů IFAS a Festival Bohuslava Martinů.

Dosud nebyl v žádné politické straně, k členství v TOP 09 ho inspirovala možnost zapojení do veřejného života se srozumitelným politickým mottem a ve prospěch města Pardubice, kterému se cítí zavázán za pěknou řádku let spokojeného a aktivního života v příjemném a bezpečném prostředí.

Ivo Bálský