Sociální soudržnost začíná v rodinách

Vystoupení poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky MUDr. Jitky Chalánkové (TOP 09) v Evropském parlamentu, společné parlamentní jednání dne 5. 12. 2011

9. 1. 2012 | 10:00

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych ve svém vystoupení k dané problematice upozornila na některé skutečnosti, které zde dosud nezazněly.

Vzhledem k nízkému počtu narozených dětí se objevuje nutnost vnímat následující údaje:

Bez imigrace by Evropa vymírala. Probíhá stárnutí populace a nastávají problémy penzijních systémů. Dosud stále většina věří v  ideu štědrého sociálního státu, který přebírá výkon většiny rodinných funkcí – například péči o děti, péči o seniory, finanční zabezpečení ve stáří. Za VÝKON pro společnost se považuje pouze práce, za niž žena obdrží mzdu a odvede daně a pojištění. Z toho vyplývá tlak společnosti, aby se matky vracely co nejdříve po porodu zpět na trh práce a starší pracovníci zůstávali co nejdéle na trhu práce. O malé děti i seniory se postará instituce, lidé v produktivním věku – vy produkujte HDP.

Co je výsledkem?

Všechny tyto tlaky a trendy jsou proti rodině, proti přirozené rodinné soudržnosti a mají za následek opět menší porodnost a ve svém důsledku prohlubují obtíže systému. Sociální stát blahobytu se stává neufinancovatelným, selhává. Najednou klade stále větší nároky na rodiny, kdy kromě maximálního hospodářského výkonu mají přebírat od státu zpět své dřívější role, ovšem bez finančních kompenzací, respektive úlev od povinných odvodů státu, určených původně právě na výkon těchto funkcí – rodinám zůstává stále méně peněz a kladou se na ně stále větší nároky.

Fondy EU v sociální oblasti v současnosti jsou zaměřeny především na podporu opatření k zapojení na trh práce. Zcela opomíjejí seniory, kteří jsou stále rostoucí demografickou skupinou a zcela opomíjejí podporu rodinné soudržnosti, která je základem rodinné soudržnosti celé společnosti.

Pro příští programovací období je nutno stanovit priority pro financování z fondů EU směrem k podpoře rodiny v jejích přirozených funkcích – péče o malé děti (raná péče a individuální péče o dítě), pomoc s péčí o handicapované a seniory – terénní sociální služby, služby na podporu fungování rodiny (poradenství, posilování partnerských a rodičovských kompetencí, sanace rodiny v obtížích).

Vím, že se mé vystoupení od předcházejících poněkud liší, přesto považuji za nutné, aby zde zaznělo:

Sociální soudržnost začíná v rodinách!

(Za laskavou spolupráci při přípravě příspěvku děkuji ing. Lukáši Tomkovi. J. Ch.)

http://www.sklenenykostel.net/j15/index.php?option=com_content&view=article&id=2534:a&catid=23:dokumenty&Itemid=21

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 OLOMOUCKÝ KRAJ

Palachovo nám. 620/1
779 00 Olomouc

info@olm.top09.cz
telefon: +420 606709868

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Kateřina Šišková

Katerina.Siskova@top09.cz

telefon: +420 606709868

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme