Ochrana města se dotkne i zahrádkářů

29. 6. 2018

Desítky zahrádek budou muset být zrušeny v Olomouci v souvislosti s chystanou čtvrtou etapou protipovodňových úprav. Týkat se bude jižní části města a úpravy se dotknou i zdejší zahrádkářské kolonie Morava, jejíž část bude zrušena. Pro zahrádkáře má město náhradní řešení. 

Zahrádkářská kolonie leží na pravobřežní bermě řeky Moravy, což je zhruba 50 metrů široká terasa. Jedná se o nedílnou součást vodního toku, jehož koryto je na levé straně ohraničeno přirozenou břehovou hranou a na pravé straně svahem protipovodňové hráze u čistírny odpadních vod (ČOV) v městské části Nové Sady. 
„Již při pětileté povodni je zahrádkářská osada zaplavena vodou o hloubce jednoho metru, za stoleté vody pak hloubka dosahuje jednoho a půl metru, navíc jde o vodu tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rychlost proudu přitom přesahuje jeden a půl metru za sekundu,“ uvedl vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Petr Loyka. 
Protipovodňové úpravy, které se v Olomouci průběžně dělají, mají zajistit bezproblémový průtok 650 krychlových metrů vody za sekundu, což má v budoucnu zajistit ochranu města před 380letou vodou. Stejný záměr sledují i chystané stavby v jeho jižní části. 
Nutně tu bude muset být podle Povodí Moravy zrušeno 81 zahrad, které jsou mezi Moravou a protipovodňovou hrází u ČOV. Zbývajících 25 zahrad, jež leží za hrází, může zůstat i nadále zachováno. 
Podle Loyky se v této souvislosti objevilo několik mýtů. Jeden například spočívá v tom, že město má v úmyslu vybudovat na místě jakýsi suchý poldr, další pak, že by stačilo pravidelně prohlubovat koryto Moravy. 
„Z hlediska tvorby a ochrany životního prostředí ve městě nelze území, kde má být čtvrtá etapa realizována, řešit jako poldr. Stejně tak prohloubení koryta Moravy v jižní části města by nezajistilo dostatečnou ochranu,“ zdůraznil Loyka. 
Zahrádkářům se úmysl nelíbí, nicméně město se jim snaží vyjít vstříc tím, že jim nabídne novou lokalitu. „Město podporuje protipovodňová opatření, jejichž vybudování je ve veřejném zájmu a ve prospěch Olomoučanů. Zároveň si uvědomujeme význam zahrádkářské činnosti. Proto připravujeme novou zahrádkářskou kolonii v lokalitě Andělská vedle Kaprodromu,“ uvedl náměstek primátora Aleš Jakubec (TOP 09). Město chce vlastníkům přiměřeně kompenzovat i likvidaci staveb ve stávající kolonii. 
Dosavadní zahrádky budou moci zahrádkáři využívat až do doby předcházející zahájení vlastních stavebních prací na čtvrté etapě protipovodňových úprav. Předpokládá se, že k přesunu do nové lokality bude těm, kteří o to budou mít zájem, umožněn mezi podzimem 2019 a jarem následujícího roku. 
Nová zahrádkářská osada má mít 85 zahrad rozdělených do šesti dílčích sektorů. Jednotlivé sektory budou oploceny a přístup na každou zahradu zajištěn samostatnou bránou. Lidé si tu budou moci postavit i zahradní chatky o půdorysu 5 x 5 metrů. 
Město se začalo obracet přímo na zahrádkáře z kolonie Morava s nabídkou na budoucí využití nové zahrádkářské osady Andělská. Svůj zájem o novou zahrádku mohou sdělit městu písemně do letošního 20. srpna. 

Zdroj:Právo Datum vydání:23.6.2018

ŠTÍTKY

Volby:
2018 zastupitelstva obcí - Olomouc - 1. Aleš Jakubec

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 OLOMOUCKÝ KRAJ

Palachovo nám. 620/1
779 00 Olomouc

info@olm.top09.cz
telefon: +420 606709868

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Kateřina Šišková

Katerina.Siskova@top09.cz

telefon: +420 606709868

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme