Vyhlášení nominací pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vyhlášení nominací do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017

Výkonný výbor TOP 09 vyhlásil nominace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 a krajský výbor TOP 09 Moravskoslezského kraje schválil následující postup a termíny:

 

Datum vyhlášení a počátku příjmu nominací :     25.7. 2016

Datum uzávěrky příjmu nominací jednotlivými členy: 15.11.2016

Jednotliví členové předkládají nominace MV, v regionech kde nejsou MO, tak RV. Výbory o návrhu rozhodnou usnesením a v případě kladného rozhodnutí jej zašlou osobě přijímající nominace. 

Datum schválení kandidátů na úrovni MO:  nejpozději do 15.12.2016

Datum schválení kandidátů na úrovni RO:  nejpozději do 15.1.2017

Datum schválení kandidátů na úrovni KO:  nejpozději do 27.2.2017

Předpokládané datum konání voleb: 25.10. 2017

 Závazné podmínky příjmu nominace: Písemný souhlas kandidáta, prohlášení a kontaktní list dle vzoru schváleného předsednictvem TOP 09 (v příloze), složení nominačního příspěvku.

Adresa a osoba přijímající nominace:        

Marcela Masná, krajská manažerka TOP 09 Moravskoslezský kraj

Krajská kancelář TOP 09 Moravskoslezský kraj, Vítkovická 1, 702 00 Ostrava

 

V souladu se stanovami TOP 09 mají všichni členové právo nominovat kandidáta pro volby. Navrhnout mohou kteréhokoli jiného člena či nestraníka, u kterého je předpoklad, že bude v den voleb splňovat náležitosti a nebudou u něj překážky kandidovat dle zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

 http://www.top09.cz/files/soubory/formular-pro-nominace-do-snemovnich-voleb-2017_1620.pdf

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

EET je jen další způsob, jak stát šikanuje podnikatele.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme