Opavská kandidátka do komunálních voleb 2014

Představujeme Vám naší první šestku z kandidátky do komunálních voleb 2014 v Opavě

2. 9. 2014

Představujeme Vám naší první šestku z kandidátky do komunálních voleb 2014 v Opavě

Martin Hrošek

Povoláním specialista informačních technologií.

•  „Narodil jsem se v Opavě, bydlím v Opavě, žiji v Opavě 37 let a nehodlám to měnit.″

• Vystudoval Střední školu teleinformatiky v Ostravě a Soukromou střední podnikatelskou školu v Opavě. Vykonával praxi především jako telekomunikační technik, analytik, vývojář a manažer. Během své praxe se podílel na zavádění systému řízení jakosti. Je spolumajitelem a zaměstnancem telekomunikační společnosti OPAVSKÝ BEZDRÁT s.r.o.

• Je hrdým otcem čtyř dětí.

• Martinovo životní motto je  „Skaute, pomoz si sám! Nespoléhám, že někdo udělá mou práci za mě.”

• Byl u znovuobnovení skautingu po roce 1989. Od svých šestnácti let aktivně pomáhal vést skautskou družinu a později také celý křesťanský skautský oddíl až do současnosti.  „Během své aktivní činnosti ve Skautu na Opavsku mám pocit, že Opava je jedno z mála měst, kde fotbal má přednost před jinými aktivitami s dětmi a mládeží.″

Jako kandidát na primátora města Opavy si uvědomuji zodpovědnost, kterou tato pozice přináší. Mým hlavním cílem je řídit magistrát jako manažer podniku, znovu nastartovat jeho chod a vymýtit klientelismus. Opava nemá utrácet za neefektivní projekty, je nutné se zaměřit na ty dlouhodobě udržitelné a prospěšné. Chci se také zasadit, aby městská policie byla v ulicích opět vidět, dát znovu řád technickým službám a dopravnímu podniku. Chci také najít větší rovnováhu v dotacích.  Vnímám, že poslední čtyři roky běží magistrát jen setrvačností bez ideí a ambic. Je třeba rychle jednat, aby bylo ještě co zachraňovat! Věřím, že jako manažer zajistím, aby Opava fungovala efektivně a byla především určena pro potřeby našich občanů!

---

Pavlína Gebauerová

Povoláním referent zdravotního dozoru, zaměstnanec Krajské hygienické stanice.

• Narodila se v Opavě, kde celou dobu s rodinou také žije.

• Vystudovala Mendelovo gymnázium v Opavě, v Ostravě nadstavbové studium obor asistent hygienické služby a následně pomaturitní specializační studium v oboru epidemiologie.

• Vychovala tři syny.

• Její motto: „ Rodina je to nejcennější."

• Má ráda cyklistiku, lyžování, vodáctví, práci na zahradě a jízdu na motocyklu jako baťůžek.

Dlouholeté zkušenosti z působení ve státní správě chci využít při práci na zastupitelstvu. Budu usilovat o zlepšení životního prostředí pro naše rodiny. O znečištěném ovzduší nestačí jen mluvit, ale musí se pro jeho zlepšení učinit konkrétní kroky. Zasadím se o zřízení nových měřících stanic k získání kvalitních dat o znečištěném ovzduší a o vydání městské vyhlášky k omezení spalování nevhodných paliv a odpadů. Zdravé prostředí pro naše rodiny neznamená jen čistý vzduch, proto chci prosadit regulaci hazardu a snížit počet heren na minimum. Zisk z gamblerství považuji za nemorální.  

---

MUDr. Eva Dratvová

Praktická lékařka

Pocházím z Rožnova pod Radhoštěm, kde mám své kořeny, chalupu, pole i les. Letos je to ale  už 30 let, co jsem se  provdala do Opavy. Pracuji jako praktický lékař pro dospělé. Své pacienty mám ráda, ale současný zdravotnický systém mi pije krev. Do opavské politiky jdu znovu proto, že bych ráda změnila nejen smogem, ale i korupcí a pýchou zamořené ovzduší. Miluji dějiny, cestování, moderní architekturu, fandím Realu Madrid, Ferrari a mladým lidem. Bohužel, ze své praxe vím, že právě oni Opavu opouštějí a to nejen vysokoškoláci, ale i šikovní řemeslníci. Bez nich bude z Opavy brzy město duchů, město  bez budoucnosti. Nedivím se jim!

Opava, jako slezská metropole s úžasnou historií, totiž zaspala dobu. Nemám  pro ni lepší recept než parafrázi známého citátu J.F.Kennedyho:  Neptejte se, co může Opava udělat pro vás, ale co my společně můžeme udělat pro ni.

---

Mgr. Simona Sniegoňová

Povoláním učitelka na základní škole

• Do Opavy přišla ve 3 letech. Od té doby zde žije a učí.
„Opava je pro mě srdeční záležitostí. Je to nádherné hlavní město Slezska.”

• Vystudovala Mendlovo gymnázium v Opavě a studium dokončila na fakultě pedagogiky Ostravské univerzity.

• Ve škole vychovala snad hromadu dětí a jedno vlastní.

• Svou učitelskou praxi zasvětila výukou na nižším stupni Opavské základní školy, Vrchní 19.
„Snažím se být dětem nejen učitelkou, ale také kamarádem. V dětství jsem neměla ráda zamračené paní učitelky. Jsou pro mě vykřičníkem, kterým nechci nikdy být. Děti se mají ve škole přece rozvíjet, ne dusit.”

• Simona se řídí mottem  „Chceš-li najít pomocnou ruku, podívej se na své pravé rameno.”

Chci bojovat za všechny školy, jejíchž zřizovatelem je město Opava. V rozpočtu města jsou prostředky, jen je správně využít. Vynaložím všechno mé úsilí, aby peníze určené základním školám a mateřinkám byly využity racionálně. Jako učitelka vím, kde se dělají při přidělování dotací nejčastější chyby. Ty mám v úmyslu odstranit. Opavské děti jsou z větší části školka a škola. Nabízím pomocnou ruku také soukromým školkám a školám v Opavě.

---

Mgr. Miloslav Kukol

Učitel a také trenér hokejového klubu HC Slezan

• Narodil se v Opavě, kde žije již 59 let.

• Vystudoval Střední průmyslovou školu v Opavě, následně absolvoval studium na Univerzitě Palackého v Olomouci na pedagogické fakultě.

• Vychoval na ledě hokejového stadionu bezpočet sportovně nadaných dětí.
„Děti vychovávám jak ve škole, tak na ledě. Je to nejlepší investice. Mám z jejich úspěchů stejnou radost jako oni.”

• Na základní škole Edvarda Beneše v Opavě vyučuje zeměpis a tělesnou výchovu. Aby té práce s dětmi nebylo málo, je trenérem hokejového klubu HC Slezan Opava. Je držitelem trenérské licence A.

• Své motto má také Miloslav:  „ Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu. ( Wilhelm von Humboldt)”

V komunální politice chci poukázat na práci s opavskými dětmi a podporovat ji. Také chci upozornit, že není nutné stavět nový hokejový stadion. Stačí opravit ten současný a vytvořit v něm opravdu kulturní prostředí pro děti a zázemí pro sportovní soutěže i bruslení. Sport se dá v Opavě provozovat také efektivně. Není třeba megalomanských investic.

---

Věra Jurigová, DiS

Optometrista, soudní tlumočník znakového jazyka

• Vedle zrakově indisponovaných se věnuji také lidem, kteří trpí sluchovým handicapem. Snažím se jim v jejich znevýhodněné situaci pomoci, a to jako akreditovaný tlumočník znakového jazyka. Sluch těmto lidem už nenavrátím, ale můžu pro ně učinit svět slyšících přístupnější.

Díky své profesi optometristy pomáhám lidem lépe vidět svět. Stav okolí je zároveň ústředním motivem mé politické angažovanosti, v rámci které bych chtěla učinit prostředí kolem nás krásnější, čistší a spravedlivější. Komunální politika v mém pojetí je reflexí následující zásady:  „Chceš-li změnit svět, začni měnit své bezprostřední okolí ”. Tato zásada se prolíná mými zájmy, kterými jsou zejména ochrana přírody a environmentálně citlivá krajinotvorba. Z toho plynou hlavní cíle, kterých bych chtěla v komunální politice dosáhnout:

a) Znovuobnovení pověsti  „bílé Opavy
b) Rehabilitace opavské přírody prostřednictvím zapojení široké veřejnosti
c) Individuální adopce stromů a zajištění profesionální péče o ně.

• MOTTO:  „Kdo nemiluje stromy, ať netvrdí, že miluje člověka. (John Ruskin) ”

 

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme