Lukáš Volný: Lídr do komunálních voleb v Ostravě - Třebovicích

Proč kandiduji ?

15. 9. 2014

Mgr. Bc. Lukáš Volný

Lukáš Volný se narodil 16. července 1975 v Ostravě. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě, Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě.

Po studiu na střední škole pracoval nejprve jako geodet u firmy Geometra. Od roku 2000 nastoupil do Charity Hlučín, kde pracoval na několika vedoucích pozicích. V roce 2005 se stal ředitelem této neziskové organizace a je jím dodnes. Působí jako předseda Sociální komise v Hlučíně, jako člen Programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko a v řadě dalších organizací spojených především se sociálními službami.

Od roku 2011 se věnuje také lektorské činosti zaměřené na kvalitu sociálních služeb, etiku a prevenci týrání. Po absolvování výcviku v systemické supervizi a koučování působí od roku 2012 rovněž jako supervizor.

V roce 2002 byl zvolen v komunálních volbách do Zastupitelstva městského obvodu Třebovice jako nezávislý kandidát za KDU-ČSL. V dalším volebním období již nekandidoval. Je dlouholetým členem Orla jednoty Ostrava-Třebovice, v letech 2010 až 2012 byl starostou této organizace. Od svých patnácti let aktivně působí v místní římskokatolické farnosti.

V komunálních volbách v roce 2014 kandiduje proto, že za poslední léta získal díky své práci a činnosti mnoho cenných zkušeností a chtěl by je zúročit ve prospěch Třebovic. Má celou řadu nápadů a vizí, které by bylo možné realizovat po vzoru obcí, s nimiž je díky svému povolání v úzké spolupráci. Nemíní přitom ustoupit ze svých zásad a postojů, které si dosud osvojil. Za nejdůležitější atributy komunálního politika proto považuje čestnost, transparentnost a schopnost přijímat druhé bez předsudků jako partnery, i když jsou jiného názoru. Pokud by měl zformulovat základní životní motto, znělo by asi takto: "Život přináší dost starostí a je příliš krátký na to, aby si ho lidé často zbytečně navzájem znepříjemňovali. Hledejme na sobě i na druhých především to dobré."

Lukáš Volný je ženatý a má jednoho syna. Z celé řady koníčků a zájmů převažuje četba, sport a hudba, především rock, metal a klasika.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme