VOLBY 2017 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Sněmovní volby 20. - 21. října 2017

TOP 09 chce, aby byla Česká republika úspěšnou zemí s odolnou společností. Jsme jedinou pravicovou proevropskou stranou, hájíme zájmy střední třídy. Silná střední třida je pro nás zárukou prosperity i sociální soudržnosti. Zachování evropských kulturních a demokratických hodnot, podpora vzdělávání, svoboda v podnikání, vstup do eurozóny, zvyšování mezd a další body našeho programu jsou hlavními milníky na naší cestě k úspěšné a odolné společnosti. Na cestě, ze které neuhneme.

Volební program

TOP 09 předkládá volební program na léta 2017–2021, který naplňuje první třetinu naší VIZE 2030. Reagujeme na dlouhodobé výzvy, před nimiž naše společnost stojí. Nepodléháme iluzi, že uplynulé roky růstu a relativního bezpečí jsou setrvalým stavem a že bez aktivní a odpovědné politiky se nám může bez problémů dařit i nadále. Dobré časy vláda využila pouze k tomu, že stát nabobtnal, stal se více nákladným a zaměstnává tisíce nových úředníků. Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji.

Kandidátka pro volby: 2017 poslanecká sněmovna

Kraj: Liberecký
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Mgr. Václav Horáček

Mgr. Václav Horáček

61 let

poslanec, bývalý dlouholetý starosta Železného Brodu (1994 - 2010)

Železný Brod, TOP 09

Lídr kandidátky TOP 09 v Libereckém kraji pro volby do Poslanecké sněmovny 

V roce 1956 se narodil v Hořicích v Podkrkonoší, ale již řadu let žije v Jirkově u Železného Brodu. Po absolvování Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pracoval jako učitel na základních školách v Jablonci nad Nisou a později v Železném Brodě.

V roce 1990 vstoupil do oblasti veřejné správy jako člen zastupitelstva a rady města Železný Brod, jehož se v roce 1994 stal starostou a byl jím do roku 2010. V témže roce byl zvolen poslancem za TOP 09. Ve volbách v roce 2013 svůj mandát znovu obhájil. Ve Sněmovně je členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a jeho místopředsedou.

Od roku 2010 je také členem a místopředsedou poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové.

V dozorčí radě Státního fondu rozvoje bydlení pracuje od roku 2011. Dlouhodobě se angažuje také v regionálních aktivitách - zastupuje zájmy občanů v Železném Brodě, kde v komunálních volbách v roce 2014 obhájil místo zastupitele a následně byl zvolen radním města.

Mezi jeho zájmy patří míčové sporty – tenis, fotbal i volejbal, a také hudba, z níž má nejraději blues.

Václav Horáček je 40 let ženatý, má tři syny a čtyři vnoučata.

Krédo: Rodina na prvním místě.

61 poslanec, bývalý dlouholetý starosta Železného Brodu (1994 - 2010) Železný Brod TOP 09
2. Bc. František Gábor

Bc. František Gábor

47 let

válečný veterán, liberecký zastupitel, ředitel společnosti

Liberec, TOP 09

Osobní údaje

Datum narození: 24. 04. 1970, Stav: ženatý

Vzdělání

2005 - 2008 Bakalářský studijní program VŠB-TU Ostrava, Fakulta hornicko-geologická, Obor - Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin

1984 - 1988 Vojenská stredná odborná škola, Žilina, ukončeno maturitní zkouškou, Obor – Chemická technologia, Zaměření - vojenská chemia

Pracovní zkušenosti

Od 2008 Ředitel - člen představenstva akciové společnosti Navazon a.s.

Od 2007 do 2013 Sekretář Československé obce legionářské (zajištění chodu občanského sdružení s téměř 4500 členy, tvorba základních dokumentů a směrnic, příprava a realizace dotačních projektů ministerstva financí, ministerstva zahraničních věcí, ministerstva obrany, příprava projektu ujednocení ústroje)

2004 Liberecký Kraj - Radní pro regionální rozvoj (koncepční příprava kraje a jeho příspěvkových organizací na předkládání projektů do Společného regionálního operačního programu, dohled nad tvorbou Programu rozvoje Libereckého kraje, podíl při přípravě kraje na vstup ČR do Evropské unie, první prezentace Libereckého kraje v Bruselu)

1993 – 2004 Společnost MET. CHEM. spol. s. r. o., Liberec – technický pracovník, náměstek ředitele (spolumajitel) (Předmět činnosti společnosti - likvidace nebezpečného odpadu, práce v nedýchatelném a zdraví škodlivém prostředí, likvidace starých ekologických zátěží např. Spolana Neratovice, Rakona Rakovník, Narex Česká Lípa; přímá účast v projektech vývoje a prodeje ochranných prostředků v oblasti protichemické ochrany; příprava a realizace obchodních aktivit v zahraničí, zajištění účasti společnosti na veletrzích v České republice, Francii, Spojených arabských emirátech a Bulharsku)

1990 – 1991 Působení v protichemickém praporu nasazeném v I. válce v zálivu v oblasti Saudské Arábie a Kuvajtu (Pouštní štít a Pouštní bouře)

1988 – 1990 VÚ 3812 Liberec náčelník služby PHM (pohonných hmot a maziv, správce skladu NZ)

 

Znalost cizích jazyků: anglický jazyk – základní znalost, ruský jazyk – základní znalost

Znalost práce na PC: Uživatelská znalost práce na PC (MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Outlook)

 

Ostatní znalosti: 2001 - RAPID kurz obsluhy biologického detektoru u společnosti IDAHO Technology Inc., Salt Lake City, USA

Řidičský průkaz sk. A1, B, C, T

47 válečný veterán, liberecký zastupitel, ředitel společnosti Liberec TOP 09
3. MUDr. Miloš Rejmont

MUDr. Miloš Rejmont

60 let

lékař Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., pověřený vedením screeningu nádorů prsů

Turnov, TOP 09

Narodil jsem se 25. května 1957 v Jičíně. Po absolvování LF UK v Praze jsem nastoupil do jilemnické nemocnice. Od roku 1997 pracuji v jablonecké nemocnici. Jsem pověřen vedením screeningu nádorů prsů a od roku 2003 i vedením akutní ambulantní péče pro dospělé neboli pohotovosti. Jsem součástí nemocniční multidisciplinární onkologické komise. Od roku 2001 provádím každé úterý odpoledne ultrazvuková vyšetření v Rychnově u Jablonce nad Nisou. 

Ve svých příspěvcích na internetu a na Facebooku bojuji proti hrozící ztrátě demokracie a svobody, proti oligarchizaci, proti Babišovi, který chce ovládnout zákonodárnou a výkonnou moc ve prospěch svých velkopodnikatelských zájmů, a proti mocenskému duu Zeman - Babiš. 

Jsem místopředsedou TOP 09 Libereckého kraje a předsedou regionální (okresní) organizace TOP 09 Semily. 

Mými koníčky jsou zahrádka, kde vychovávám malého vnuka ke vztahu k přírodě, cykloturistika a turistika.

60 lékař Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o., pověřený vedením screeningu nádorů prsů Turnov TOP 09
4. Bc. Michal Prokop

Bc. Michal Prokop

46 let

soudní překladatel a tlumočník

Česká Lípa, TOP 09

Michal Prokop se narodil v roce 1970 v České Lípě, kde také vystudoval gymnázium. Poté absolvoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a později ještě doplňkové studium pro soudní tlumočníky na Právnické fakultě UK.

Již během studií se začal zabývat překládáním z angličtiny, jemuž se věnuje dodnes. V oblasti literárních překladů má za sebou přibližně osmdesát knih (ze známějších autorů například od Fredericka Forsytha, Nicka Hornbyho nebo Michaela Crichtona) a od roku 2007 působí také jako soudní překladatel a tlumočník.

Členem TOP 09 v České Lípě se stal v roce 2014. Důvodem k tomuto kroku bylo přesvědčení, že o změnu a lepší fungování politiky a veřejného dění může usilovat jedině člověk, který se aktivně zapojí do událostí kolem sebe. Nikdy nebyl v žádné jiné politické straně a pro TOP 09 se rozhodl kvůli tomu, že strana podle jeho názoru vhodně spojuje liberální a konzervativní přístupy, což v konečném důsledku bývá ve shodě se zdravým rozumem.

Michal Prokop je rozvedený a má syna ve školním věku. Mezi jeho zálibami zaujímá přední místo sport v mnoha podobách. Kromě jeho aktivního provozování se v rámci občanského sdružení dlouhodobě podílí na organizaci sportovních akcí a píše o nich do místního tisku. K dalším zájmům patří literatura, hudba, film a kultura obecně, turistika a cestování.

46 soudní překladatel a tlumočník Česká Lípa TOP 09
5. Zdeněk Chmelík

Zdeněk Chmelík

41 let

technický ředitel výrobní firmy

Liberec, TOP 09

Narodil se 20. prosince 1975 v Liberci.

Žije se svou rodinou v Liberci - Ostašově.

Od roku 2006 ženatý s manželkou Olgou a společně vychovávají syny Pepíka a Hynka.

Vystudoval SPŠSE v Liberci (1990 - 1994).

Podnikat začal již v roce 1995 a podniká dodnes.

Dvakrát (v roce 1998 a 2005) byl na dlouhodobém pobytu v USA.   

Zájmy a záliby:  Práce, rodina, sport (rekreačně), cestování (již zřídka, ale to se zlepší).

Vlastní MOTTO: Chcete-li, aby se věci kolem vás zlepšily, musíte se o to sami přičinit.

Práce v TOP 09 ho naplňuje optimismem ohledně politické kultury v našem státě, a pokud budou v politice lidé aktivní, nezávislí a s jasnými názory má strana TOP 09 velikou budoucnost.  

Je třeba trochu pracovat na tom, aby lidé brali politiku také jako něco, co je dokáže obohatit a najít jim smysl ve fungování tohoto státu (což je pro většinu tohoto národa již poměrně odpudivý přežitek, a to je veliká chyba).

41 technický ředitel výrobní firmy Liberec TOP 09
6. Ing. Petr Roubíček

Ing. Petr Roubíček

53 let

ředitel energetické společnosti, výrobce bižuterie

Jablonec nad Nisou, TOP 09

Ač jsem se narodil v roce 1964 v Liberci, tak jsem od roku 1967 jablonečák, kde jsem absolvoval základní i střední školu, konkrétně Střední ekonomickou školu - obor zahraniční obchod. Po dvouleté základní vojenské službě jsem nastoupil na denní studium Vysoké školy ekonomické - katedra vnějších ekonomických vztahů. Prvních sedm let po absolvování vysoké školy jsem pracoval jako zaměstnanec v bižuterním, textilním a telekomunikačním průmyslu. Poté jsem se stal živnostníkem v bižuterním oboru.

Jsem podruhé ženatý, mám tři děti, které mi dělají radost.
Z volnočasových aktivit mám rád sport. Jsem trenérem baseballu, který si ještě občas zahraji, rád jezdím na kole, zdolávám vrcholy železnými cestami - via ferrata, baví mě i zimní sporty, hlavně sjezdové lyžování.

Před 40 lety jsem poznal krásu pálkovacích her (baseball, softball, slowpitch) a posledních 16 let se pohybuji kolem tohoto sportu jako hráč, trenér a funkcionář Baseball Clubu Blesk Jablonec nad Nisou. Za tu dobu se nám podařilo zrekultivovat 1 ha zanedbané plochy a vybudovat regulérní hřiště mezinárodních parametrů u ZŠ Mozartova, kde mimo zápasů domácích soutěží proběhla již dvě Mistrovství Evropy v baseballu kadetů do 15ti let.

Bezmála 18 let mám to štěstí, že se mohu z okna našeho bytu těšit pohledem na klenot Jablonce, a to přehradu - překrásné dědictví po našich předcích. Úžasné místo pro odpočinek, sportovní a kulturní aktivity, jehož potenciál není stále ještě naplno využit. O to mě víc mrzí, ba přímo štve, když se najdou mezi námi bytosti, které ničí vybavení v okolí přehrady, neumí uklidit exkrementy po svých mazlíčcích, ba dokonce obsahy košů háží do vody. A právě přehrada a její další kultivace bude jedním z hlavních cílů TOPky v následujícím voledním období.

Jablonec vnímám jako mix možností pro práci, studium, sport, kulturu, aktivity pro děti i seniory, setkávání se s lidmi. Ale i tak je pořád co zlepšovat jako např. lepší naslouchání a vnímání potřeb jednotlivých městských částí, zlepšení podmínek pro podnikání, oživení centra města. To vše a ještě celá řada dalších témat bude obsahem našeho volebního programu.

53 ředitel energetické společnosti, výrobce bižuterie Jablonec nad Nisou TOP 09
7. Bc. Jan Ševčík, DiS.

Bc. Jan Ševčík, DiS.

28 let

učitel a zástupce ředitele ZUŠ

Česká Lípa, TOP 09

Narodil se v roce 1989 v Praze – Libni. Celý dosavadní život žije v České Lípě. Vystudoval zde gymnázium a poté studoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze a filosofii a učitelství pro střední školy na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2014 vyučuje na Základní umělecké škole v České Lípě, od roku 2015 je zde zástupcem ředitele. Mezi léty 2015 a 2017 vyučoval také hudební výchovu na Gymnáziu v České Lípě. Hraje na klavír, varhany a akordeon, věnuje se sborovému zpěvu. Jako varhaníka ho můžete potkat v českolipských kostelech i po širokém okolí. Jako sbormistr vede Českolipskou scholu a zpívá baryton v pražské vokální skupině Crashendo. Mezi jeho záliby patří filosofie, hudba, historie, programování, četba, vaření, turistika, lyžování a cyklistika. Ovládá angličtinu, francouzštinu a němčinu, v menší míře i starou řečtinu a latinu. Do TOP 09 vstoupil z přesvědčení, že není dobré jen kritizovat, ale že je třeba se aktivně zapojit, pokud chceme změnit náš domov k lepšímu. Také věří, že ve středu Evropy může stát bohatá prosperující země plná dobrých lidí.

28 učitel a zástupce ředitele ZUŠ Česká Lípa TOP 09
8. Ing. Jiří Domlátil

Ing. Jiří Domlátil

72 let

inženýr dopravního stavitelství, předseda Klubu angažovaných nestraníků

Praha, KAN

Životní mezníky a údaje

Rodiče : Václav a Žofie - oba bezpartijní, otec původně živnostník

Narozen v r. 1945 v Ústí nad Orlicí

Oženil se v r.1977 s Jarmilou Prokopovou

Děti : dva synové a dcera

Žije trvale od r. 1945 v Praze 6

Dosažené vzdělání

Základní - Osmiletka

Středoškolské všeobecné - Dvanáctiletá všeobecně vzdělávací střední škola

Vysokoškolské- inženýrské a dopravní stavitelství - Fakulta stavební ČVUT

Postgraduální - ekonomie a řízení se zaměřením na psychologii a organizaci podnikového kolektivu - Vysoká škola báňská

Profesní odborná způsobilost : ve stavebnictví, v projektové činnosti, ve veřejné správě, v dopravě, v energetice

Profesní postup (vývoj)

Zaměstnavatelé a profesní zaměření

SÚRPMO - projektant, VHMP - investorská příprava, koncepce pražského komunikačního systému, Generální ředitelství plynárenských podniků - výstavba mezistátních plynovodů, expertiza a metodika investic, FMPE - řízení výstavby mezistátních plynovodů, Středočeské plynárny - koncepce rozvoje, MHMP - rozvoj infrastuktury města, energetika, doprava. Poslední zaměstnavatel město Praha začal Jiřího Domlátila v roce 2005 zavženíhodným způsobem šikanovat a v r.2008 ho zbavil zaměstnání protiprávním rozvázáním pracovního poměru.

Politický zájem a politická činnost

Před listopadem 1989 : Klub angažovaných nestraníků, Kruh nezávislé inteligence

Po listopadu 1989 : Oborníci v energetice, Klub angažovaných nestraníků - práce na alternativní Energetické koncepci státu, funkce v Ústřední radě KAN .

Společenská občanská angažovanost

Turistický akademický klub Praha (od r.1966), účast při demonstracích proti totalitnímu režimu včetně demonstraci 17.11.1989, kde byl surově zbit za to, že bránil spoludemonstrující. Po roce 1989 kandidátem za KAN ve volbách.

Co by řekl lidem

„Denně máme příležitost zůstat slušnými tím, že nehledě na pohodlí, kariéru či zdraví pomůžeme jinému, kdo se stal obětí hlouposti, násilí a bezpráví, jež v českých zemích vládnou. Slušnost přijde velmi draho; má proto vysokou cenu.“

Záliby

Turistika, fotografování, příroda a krajina.
 

Kontakt KAN

domlatil@post.cz

72 inženýr dopravního stavitelství, předseda Klubu angažovaných nestraníků Praha KAN
9. Mgr. Michal Loukota

Mgr. Michal Loukota

34 let

ředitel ZŠ Skálova

Turnov, TOP 09

VZDĚLÁNÍ, PROFESE, RODINA

Po složení maturitní zkoušky na Gymnáziu Turnov v roce 2002 jsem v roce 2008 vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové v aprobaci historie - tělesná výchova. V roce 2012 jsem úspěšně ukončil dvouleté studium výchovného poradenství na Technické univerzitě v Liberci. V roce 2015 jsem absolvoval dvouleté studium školského managementu na CŠM při UK v Praze.

V roce 2008 jsem nastoupil na ZŠ Žižkova (2008-2010) a SZŠ Turnov. Od srpna 2013 jsem ředitelem ZŠ Skálova v Turnově.

Jsem ženatý, se svoji manželkou Veronikou, synem Tomášem a dcerou Sárou žiji v Turnově.

PŮSOBENÍ V POLITICE

Tradice, odpovědnost, prosperita, to jsou hodnoty, které mi jsou blízké, proto TOP 09. Žádný laciný populismus, člověk si má za svými názory stát i v době, kdy zrovna nejsou v kurzu!

Rok 2010: kandidatura v komunálních volbách v Turnově za TOP 09, vstup do TOP 09. Rok 2011: člen MV TOP 09 Turnov a RV TOP 09 Semily, člen krajské revizní komise. Rok 2012: Předseda krajské revizní komise (posléze rezignace pro neslučitelnost s členstvím v krajském výboru), předseda MO TOP 09 Turnov, člen KV TOP 09 Liberecký kraj. V říjnu 2014 jsem se stal zastupitelem Města Turnov.

www.top09.cz/turnov

ZÁJMY

Historie (především moderní dějiny), sport (volejbal, beach volejbal, lyžování, fotbal, cyklistika, ferraty...), politika, aktuální republikové i světové dění a cestování.

 

Více zde: http://www.michalloukota.cz/o-mne/

34 ředitel ZŠ Skálova Turnov TOP 09
10. Ondřej Bašus

Ondřej Bašus

40 let

obchodní manažer Eurocentra

Jablonec nad Nisou, TOP 09

Narodil jsem se v Jablonci nad Nisou 28.3.1977, kde dosud žiji. Jsem ženatý středoškolák se dvěma dětmi, dcera Veronika 7 let a syn Lukáš 4 roky.

Od roku 2007 pracuji ve společnosti Eurocentrum Jablonec nad Nisou, kde mám na starosti obchodní záležitosti firmy – pronájmy prostor pro nejrůznější akce – konference, firemní setkání, plesy, koncert apod. a správu webových stránek. Společnost Eurocentrum patří mezi městské organizace a díky tomu jsem se dostal do veřejného dění u nás ve městě, kterému velmi fandím.

Mezi mé záliby patří četba, historie, výlety jízda na kole a na běžkách a samozřejmě rodina. Jsem pravidelným dárcem krve a držitelem Zlatého kříže III. třídy za více jak 80 odběrů.

Do politického života jsem vstoupil v roce 2014 vstupem do TOP 09, kterou považuji za jedinou pravicovou a proevropsky orientovanou stranu. Nikdy před tím jsem nebyl politicky činný. 

40 obchodní manažer Eurocentra Jablonec nad Nisou TOP 09
11. Ing. Petr Faistauer 53 podnikatel ve finanční oblasti Liberec TOP 09
12. Mgr. Pavel Mlejnek

Mgr. Pavel Mlejnek

43 let

učitel na gymnáziu

Turnov, bezpp

Vzdělání, profese, rodina

V roce 1992 jsem složil maturitní zkoušku na Gymnáziu Turnov. Mezifakultní studium na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (obor učitelství zeměpis – dějepis) jsem dokončil v květnu 1997. Následující rok jsem strávil v rámci povinné prezenční služby v Armádě České republiky.

V září 1998 jsem nastoupil jako učitel na Gymnázium Turnov, kde letos zahajuji již dvacátý rok své pedagogické činnosti.

Jsem svobodný a bezdětný, po celou dobu žiji v Turnově.

Působení v politice

Hodnoty a politický program TOP 09 jsou mi dlouhodobě blízké, stejně jako jsou mi osobně blízcí členové místní organizace. Rád svou kandidaturou podpořím stranu, která na tuzemské politické scéně vyniká konzistentním programem, který se nemění podle voličských nálad a společenských trendů.

Rok 2014: kandidatura za TOP 09 v komunálních volbách do zastupitelstva města Turnov

Rok 2016: kandidatura za TOP 09 ve volbách do krajského zastupitelstva Libereckého kraje

Zájmy

Vedle profesních zájmů (historie, geografie, politika, cestování, příroda) jsem nadšeným sportovcem (lední hokej, cyklistika, in-line), jsem členem správní rady HC Turnov 1931 a více jak 13 let ředitelem Nejvyšší pojizerské ligy – soutěže amatérských hokejových týmů z Turnovska. Další mou vášní je hudba, především ta rocková. Více jak 20 let hraji na basovou kytaru ve skupině Nothingham. Po roce 1989 jsem se podílel na obnově organizace Junáka v Turnově.

Kontakt: mlejnek@gytu.cz

43 učitel na gymnáziu Turnov bezpp
13. Mgr. Ing. Josef Pejřimovský, Ph.D. 72 lesník, religionista, předseda Muzikoterapeutického institutu ČR Praha
14. Ing. Dana Cupáková

Ing. Dana Cupáková

58 let

ekonomka, daňová poradkyně

Liberec, TOP 09

Narození: 28.5.1959 v Hradci Králové

 

Rodina

Ing. Dana Cupáková je rozvedená, má dospělé děti.

 

Zájmy a záliby

Práce ve firmě, cestování

 

Studium

SEŠ Liberec 1974-1978

Vysoká škola ekonomická v Praze 1978-1982

 

Zaměstnání:

Ekonomka v soukromé společnosti

 

Politická příslušnost

Bývalá členka ODA a DRS

Od ledna 2015 v TOP 09

 

Proč TOP 09

Když má člověk něco rád, tak za tím jde a chce to získat a udržet.

Já mám ráda slušnou a rozumnou politiku, dělanou lidmi, kteří vědí, že je to především služba ostatním spoluobčanům.

Členkou TOP 09 jsem se stala, protože věřím, že takových lidí je tu většina.

  

Co chci změnit:

Chci se zasadit o změnu postoje veřejnosti k TOP 09.

Je to strana s dobrým programem a realistickými cíli, jejíž pověst zaslouženě utrpěla  uspěchanými a nedobře zákonem ošetřenými církevními restitucemi  a nezaslouženě kvůli nutným škrtům v rozpočtu v průběhu  uplynulé krize.

Není to strana dvou mužů, ale všech členů, kteří v ní pracují, a teď také moje.

  

Životní krédo

„Úspěšná společnost se mění dříve než musí“ (Jonas Ridderstrale)

58 ekonomka, daňová poradkyně Liberec TOP 09
15. Mgr. Vladimír Josífek

Mgr. Vladimír Josífek

42 let

ekonom, účetní

Tanvald, TOP 09

Narodil jsem se 17. 4. 1975 v Jablonci nad Nisou, od narození žiji v Tanvaldě.

V roce 1993 jsem dokončil studium na Gymnáziu v Tanvaldě, poté jsem vystudoval pomaturitní studium na SoPŠ Profit Jablonec n. N.

V roce 2001 jsem úspěšně dokončil studium na Univerzitě v Pardubicích – obor Ekonomika veřejného sektoru.

V roce 2011 jsem absolvoval studium Evropská práva a veřejná správa na Metropolitní univerzitě v Praze.

Od roku 1998 jsem jako OSVČ pracoval v oblasti administrativních služeb a účetnictví.

Od roku 2003 jsem jednatel společnosti  EXEOFFICE, s.r.o . – zaměření na outsourcing správy pohledávek.

V roce 2010 jsem kandidoval v komunálních volbách a následně se stal zastupitelem a radním ve městě Tanvald. V roce 2014 jsme byl do tanvaldského zastupitelstva zvolen opětovně.

Jako zastupitel města za TOP 09 chci se chopit šance změnit v našem regionu podmínky pro sport a zábavu, které by oslovily co největší procento lidí všech generací.

42 ekonom, účetní Tanvald TOP 09
16. Mgr. Pavel Schnirch

Mgr. Pavel Schnirch

36 let

nemocniční právník, zakladatel Top týmu Liberec, z.s.

Liberec, TOP 09

Narozen 8.1.81 v nej… městě pod Ještědem.

Vzděláván: tamtéž ZŠ Sokolovská, Podještědským gymnáziem a Gymnáziem F.X. Šaldy, kde na konci minulého tisíciletí odmaturoval; poté Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, kde získal v roce 2005 titul mgr. (obojího práva:), jakož i 1. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, kde se stále zcela nevzdal boj o získání titulu Ph.D. v oboru bioetika. Do této kolonky možno zřejmě zařadit i působení ve Flotile Liberec – 7. přístavu vodních skautů, kam chodit začal ale ještě jako pionýr.

Zaměstnán: Při studiích středoškolských např. různá restaurační zařízení rodného města, při studiích vysokoškolských, jakož i poté, různé právnické profese – ať již u soudu, v advokacii, veřejné správě, poradenském sektoru, popř. v poslední době zas ve zdravotnictví.

Zájmy: cestování (zejména po Evropě s milovaným týmem FC Slovan Liberec:), sport – lyže, fotbal (díky vlastní nekvalitě zejména pasivně, opět v podání FC Slovan Liberec, popř. dříve i jako rozhodčí v nejnižších patrech fotbalové džungle, tedy tzv. „pralese“), cizí jazyky, právo – hlavně zdravotnické a problematika PPP (Public Private Partnership), vědomostní soutěže, dobrovolnická činnost při sportovních akcích (ano, i MS 2009 v rodném městě), kultura (divadlo – v minulém tisíciletí i „aktivně“ – ochotnicky, filmy, výstavy), gastronomie.

Politicky činný od začátků strany v TOP 09 (rok 2009).

36 nemocniční právník, zakladatel Top týmu Liberec, z.s. Liberec TOP 09
17. Michal Šmejda 33 stavbyvedoucí a jednatel společnosti Frýdštejn TOP 09

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme