Osobní stránky www.janmarusiak.cz

BANNER Jan Marušiak


Proč kandiduji do Senátu Parlamentu České republiky?

V průběhu roku 2009 a v roce letošním jsem zaznamenal nebývalý zájem mladých lidí o veřejné dění, o další vývoj v naší zemi a snahu nenechat politiky dělat špatná rozhodnutí pro jejich budoucnost. Tento trend nástupu mladé generace ve veřejné sféře a politice se projevil v květnových parlamentních volbách, kdy právě prvovoliči dali zřetelnou podporu modernímu pojetí stylu vlády, jasnému, inteligentnímu a vtipnému tahu volební kampaně a odmítli upocená prázdná gesta a fráze.

Jejich poselství pro nastupující politickou reprezentaci této země je zřetelné: „Nechovejte se ve Vašich funkcích jako kdyby Vám město, kraj či země patřily. Jste pověřeni správou společně sdíleného majetku a službou občanům, kteří Vás do Vašich pozic volili. Budete-li se nadále chovat jako majitelé radnic a krást ze společných statků za pomoci lidí nevalné pověsti, dáme hlas změně“

Po tom, co s jasným pravicovým programem oslovila veřejnost strana TOP 09, s předsedou, kterého si po dlouhé době váží i lidé, kteří s politikou nepřicházejí denně do styku, strana s ekonomickým programem, který zajistí do roku 2016 vyrovnaný rozpočet a vyvede zemi z dluhové pasti – po tom bylo zřetelné mé rozhodnutí pomoci při této výzvě, která se již nemusí opakovat.

V podzimích senátních a komunálních volbách je bezpodmínečně nutné potvrdit nastoupený trend změny ke transparentní politice vedené předními ekonomy této země, skutečnými odborníky, s jejichž programem bude vláda postupně snižovat zadlužení země a zahájí cestu k prosperitě. Je jedinečná příležitost, vytvořit na obecní a za 2 roky též krajské úrovni schopné a nezkorumpované týmy lidí, přenést trend změny zahájený na centrální úrovni do regionů, měst i malých obcí a s podporou mladé generace obrátit vývoj v zemi k prosperitě. Jedině tato cesta Vám zajistí svobodu, sebevědomí a konečně i hrdost na Českou republiku.

Svým hlasem k této prosperitě přispějete. Oslovte své známé, starší příbuzné a přijďte volit ve velkém počtu, využijte možnosti podílet se na změně v regionech a obcích. V senátorských volbách bude rozhodující druhé kolo, které se bude konat přesně týden po prvním a do kterého postoupí nejlepší 2 kandidáti, zvolené v kole prvním.

Nezapomeňte přijít k volbám 15.-16.10. ale i 22.-23.10.2010.

 

Primář MUDr.Jan Marušiak,PhD

primář - cévní chirurg

Kandidát do Senátu Parlamentu ČR za TOP 09


Životopis kandidáta zde

Profil kandidáta zde

Kontakt: jan.marusiak@lib.top09.cz

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme