Volby PSP 2010 LBK - 03 Robert Korselt

- narozen 6. 10. 1970 v Liberci

- VŠST Liberec, Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, regionální rozvoj a správa

- v současné době finančním ředitelem a předsedou představenstva obchodní společnosti, v minulosti mimo jiné předseda představenstva WTC Prague a.s., obchodní ředitel Centrum Babylon a ředitel Regionální rozvojové agentury Nisa

- do roku 2007 člen Rady Vlády ČR pro nestátní neziskové organizace

- v letech 2000-2006 předseda Asociace NNO Libereckého kraje

- Od roku 1998 člen představenstva OHK Liberec

- v letech 2001-2005 člen představenstva HK ČR

- Člen výboru Golf Club Liberec.

- Zájmy: cestování a sport - golf, squash, lyžování, potápění, yachting

Mé priority

„Soustředit se i nadále na efektivní využití podpory rozvoje regionu z fondů Evropské unie, posilovat stabilitu malého a středního podnikatelského stavu.

Jasná pravidla pro neziskový sektor v České republice, jeho podpora, legislativní rámec, jasné financování. Budování občanské společnosti jako základního prvku demokracie."

Tradice

Úcta, pokora, učení a obdiv.

Odpovědnost

Hodnověrnost, uvážlivost. Odměna i trest.

Prosperita

Efektivita, odvaha, inovace a kreativita.