Volby PSP 2010 LBK - 02 Hana Maierová

- Narodila se 1.11.1953 v Turnově.

- Zaměstnání: Starostka města Turnova (od 2006), před tím místostarostka, do roku 1999 Muzeum Českého ráje v Turnově (historik - archivář).

- Dlouhodobě se věnuje regionální problematice, dříve především v profesní historii, poté v oblasti památkové péče, cestovního ruchu a regionálního rozvoje obecně, s čímž souvisí problematika školství a vzdělanostní úrovně.

- Předsedkyně Asociace turistických regionů České republiky.

- Bez politické příslušnosti.

- Osobní: vdaná (již 30 let s jedním manželem), dvě dcery (jedna se věnuje handicapovaným dětem, druhá je hudebnice - hraje na violu), dvě vnoučata.

- Zájmy: cestování po památkách, nejen na území České republiky, nejoblíbenější památka jednoznačně Valdštejn (sledování památek z profesního hlediska - jak s památkami pracují jinde a jejich prezentace pro veřejnost), četba, chalupa a zahrada.

Mé priority

Veřejná správa

- problematika správy především v kategorii menších měst
- dlouholeté zkušenosti z práce v radě města (od r. 1994), následně v  dalších funkcích ve vedení města

Cestovní ruch

- jeho organizace v rámci ČR i regionů
- možnosti rozvoje s využitím bohatého potenciálu naší země v oblasti památek, přírody a tradičních řemesel
- platforma pro spolupráci veřejného a privátního sektoru

Památkové péče a kultura

- záchrana kulturního dědictví a tradičních hodnot jako součásti života občanské společnosti

Tradice

Vycházet z poznání minulosti a historických zkušeností předchozích generací je pro mě nezbytným předpokladem pro řešení problémů současnosti a hledání cest pro budoucnost.

Odpovědnost

Každý na kterémkoli místě by měl být odpovědný za svou práci vůči ostatním i sobě. V politice a veřejné práci to platí obzvláště.

Prosperita

Kvalita života každého občana je základem prosperity obce a státu. Úkolem obce a státu je vytvářet podmínky pro kvalitní život občanů.