Kandidáti pro předčasné volby do PS PČR 2013

Kandidátka pro volby: 2013 poslanecká sněmovna

Kraj: Liberecký
Volební strana: TOP 09

Poř.JménoVěkPovoláníBydlištěPolit. přísl.
1. Mgr. Jan Farský 34 starosta Semil, poslanec PS PČR (2010 – 2013) Semily SLK
2. Mgr. Václav Horáček 57 učitel Železný Brod TOP 09
3. MUDr. Jan Marušiak, Ph.D. 57 lékař – primář cévní chirurgie Šimonovice TOP 09
4. MUDr. Daniel Hodík 45 lékař Turnov TOP 09
5. Antonín Lízner 54 starosta Příšovic Příšovice SLK
6. Ing. Robert Korselt 43 obchodní ředitel Liberec TOP 09
7. RNDr. Michal Hron 64 daňový poradce Liberec SLK
8. Mgr. Bc. Karel Heller 37 učitel, vychovatel, zastupitel České Lípy Česká Lípa TOP 09
9. Vladimír Stříbrný 44 starosta Heřmanic Heřmanice SLK
10. Ing. Martin Dušek 41 jednatel firmy, ekolog Liberec TOP 09
11. Mgr. Vladimír Josífek 38 radní, podnikatel Tanvald TOP 09
12. Mgr. Jaromír Dvořák 52 starosta Nového Boru Nový Bor SLK
13. Mgr. Michal Loukota 30 ředitel ZŠ Turnov TOP 09
14. Ing. Jana Čechová 50 místostarostka Jilemnice Jilemnice bezpp
15. Ing. Petr Roubíček 49 živnostník Jablonec nad Nisou TOP 09
16. Zdeněk Chmelík 37 podnikatel Hodkovice nad Mohelkou TOP 09
17. Mgr. Daniel David 42 starosta Janova nad Nisou Janov nad Nisou SLK

 

Víme, kam jdeme - Volební program TOP 09

Pro volby do Poslanecké sněmovny 2013

Úvod

Od neohroženého vystoupení studentů v listopadu 1989 uběhlo 24 let. Těm, kdo tehdy začali chodit do školy, je třicet. Porovnáme-li životní možnosti této nové generace s možnostmi generací žijících v reálném socialismu nebo ve stalinských padesátých letech, poznáváme snadno a jasně, o co je demokracie lepší než totalita. Přesto jde naše společnost k předčasným volbám ostře názorově rozdělena a budeme rozhodovat o celkovém směřování našeho státu. V těchto volbách nejde o dílčí body programů, ale o způsob vlády: snadno zpět k socialismu, anebo pracně demokraticky dál?

 »»»

1. Svoboda a demokracie

Česká republika se v preambuli Ústavy prohlašuje za „svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti“. Má ambici být státem právním, v němž je každému dovoleno vše, co zákon nezakazuje, avšak stát samotný smí konat jen způsobem zákonem předvídaným. Státní moc je ta, která jako suverén může pomocí zákonů stanovit pravidla. Pak je však jako první musí ctít a dodržovat.

 »»»

2. Vzdělání, věda, výzkum a sport

O budoucí prosperitě země se rozhoduje v našich školách už dnes. České školství má skvělou tradici a stále dobré předpoklady pro vysoce kvalitní vzdělávání. Školy i učitelé prošli během posledních dvaceti let řadou změn a pracovali v měnícím se a nepředvídatelném prostředí, ale stále chybí dlouhodobá strategie. Děti, které nastoupily letos do 1. třídy, budou opouštět školy mezi lety 2025 a 2030. Toto je horizont, který je třeba ve vzdělávání sledovat.

 »»»

3. Kultura, média a církve

Úrovní kultury jsou dány vztahy mezi jednotlivci i vztah jednotlivce ke společnosti. Kultivace těchto vztahů je předpokladem k předcházení krizím či k jejich úspěšnému překonání. Kultura proto není možnost, ale nutnost. Státní podpora kultury je tedy nepostradatelná. Přísluší jí stejná priorita, jakou přiřazujeme vzdělání, sociálnímu systému a bezpečnosti. Kultura malého národa, jako je náš, byla v minulosti – a je i dnes – základním znakem naší národní existence.

 »»»

4. Zdravotnictví

Moderní stát má povinnost vytvářet podmínky pro co nejvyšší úroveň zdraví populace, kterou zdaleka nezajišťuje jen poskytování zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí, boj proti úrazům apod. Péče o zdraví je tedy výrazně mezirezortní záležitostí, kterou musí podporovat celá vláda.

 »»»

5. Sociální politika

TOP 09 respektuje rovnost občanů v oblasti práva, svobodu ve všech rovinách duchovních a solidaritu s těmi, kteří se ocitnou v nepříznivé životní situaci. Zastáváme názor, že na počátku řešení takové situace musí být vůle jednotlivce zmobilizovat vlastní síly, přirozeným zdrojem pomoci je rodina a okruh blízkých. Na dalším místě je pomoc subjektů občanské společnosti a teprve posledním zdrojem záchrany zvnějšku je stát.

 »»»

6. Životní prostředí

Životní prostředí se podařilo za posledních 25 let v mnoha směrech výrazně zlepšit. Některé problémy však přetrvávají a bohužel se v poslední době ještě prohlubují. Znečištěné ovzduší nadále ohrožuje lidské zdraví, stav české krajiny se zhoršuje a veřejná správa se málo snaží situaci zlepšit. Vláda a další instituce přitom musí být svým konkrétním jednáním vzorem pro ostatní občany.

 »»»

7. Venkov, regionální rozvoj a zemědělství

Problematiku venkova nezužujeme jen na problematiku zemědělství. Venkov chápeme jako přirozené místo pro život, jehož kvalita by rozhodně neměla být nižší než kvalita života ve velkých městských aglomeracích. Budeme proto věnovat stálou péči zajištění nezbytné sítě veřejných služeb včetně škol, dostupné zdravotní péče a přiměřené dopravní obslužnosti.

 »»»

8. Hospodářská politika

Základním pilířem naší hospodářské politiky bude i nadále rozpočtová odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že nakupovat hospodářský růst na dluh našich dětí je nemravné a nebezpečné pro dlouhodobou ekonomickou i sociální stabilitu.

 »»»

9. Zahraniční a obranná politika

Za základní podmínku důstojného života v prosperující společnosti bezpečí považujeme mezinárodní stabilitu a mír. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu občanů ČR usilovat o posílení našeho hlasu v EU a směřovat v tomto integračním seskupení k jednotě, která vezme v úvahu i specifické zájmy naše. TOP 09 je přesvědčena, že české národní zájmy obhájíme mnohem lépe v těsném partnerství u společného evropského stolu než politikou, která se společné diskusi vzdaluje a má pro ni pouze slova kritiky.

 »»»

10. Soudnictví - justice

Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. TOP 09 bude prosazovat tradiční hodnotyv justici tak, aby pomáhala navracet lidem důvěru v právní stát.

 »»»

11. Bezpečnost, boj s kriminalitou a korupcí

Má-li ČR zvyšovat svoji konkurenceschopnost, nesmí vzdát důsledný boj s korupcí. Korupční prostředí zasahuje do všech sfér veřejného života. Korupce se bohužel nevyhýbá ani policii a státním zástupcům a je schopna proniknout až do soudních síní. TOP 09 chce občanům dlouhodobě vracet důvěru ve fungování právního státu, víru v to, že se slušnost vyplácí a normální je nekrást.

 »»»

12. Veřejná správa

Chceme pokračovat ve snižování nákladů a zvyšování efektivity výkonů ve veřejné správě. Budeme proto prosazovat zrušení ministerstev dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva pro místní rozvoj. Vznikne ministerstvo hospodářství, které převezme většinu agend zrušených ministerstev. Vedle úspor přinese tento krok efektivnější řízení hospodářské politiky a ve vládě bude vytvořena optimální rovnováha mezi pozicemi odpovědnými za veřejné rozpočty a za rozvoj ekonomiky.

 »»»

Závěr

Volební program TOP 09 vychází důsledně ze základního strategického dokumentu naší konzervativní strany – Hodnotového desatera. Respektujeme, že ne každý občan musí nutně sdílet náš pohled na svět a naši vizi rozvoje společnosti. Zastupujeme občany, kteří jsou podle našeho názoru charakterizování následujícími vlastnostmi...

 »»»

 

Soubory

Inventura v klubu TOP 09 aneb jak pracovali naši poslanci tři roky ve sněmovně

PODPOŘILI JSME...

  • Více peněz pro menší obce – rozpočtové určení daní
  • Vyrovnání se s církvemi
  • Účinnou ochranu před lichváři a zdanění hazardu, které pomůže státu i obcím
  • Konec doživotní imunity zákonodárců
  • Rozvoj pěstounské péče...

Přehled zákonů, které sami napsali a prosadili poslanci TOP 09:

1. Spravedlivější poplatky za odpad (z.174/2012 Sb.)
Prosadili jsme, že obce mohou zvýšit poplatek za odvoz odpadků. Zákony deset let nedovolovaly jakkoliv hýbat poplatky, i když obce musely platit za zpracování odpadu o bezmála 82 procent víc než před lety. Nový zákon jim navíc dovoluje žádat poplatek také po cizincích, kteří u nás trvale nebo dlouhodobě žijí a po lidech, kteří vlastní a pronajímají byty či domy a sami v obcích nebydlí nebo v obci nemají trvalý pobyt.

2. Legální dětské cyklovozíky (z.197/2012 Sb.)
Díky našemu návrhu mohou lidé používat přívěsné vozíky za kolo pro děti bez obav, že spáchají přestupek. Cyklovozíky se běžně používají v mnoha evropských zemích (Dánsko, Estonsko, Finsko, Lucembursko, Nizozemí, Lotyšsko, Německo, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko). Navíc jsou pro děti bezpečnější než běžné používání cyklosedačky, protože ve vozíku je dítě chráněno pevným rámem a bezpečnostními prvky.

3. Podpora pro matky-studentky (z. 48/2013 Sb.)
Matky, které pracují, byly donedávna ve výhodě proti studujícím matkám, protože měly šanci na vyšší příjmy. Získávaly větší pomoc od státu a mohly si také vybrat rychlejší způsob čerpání rodičovského příspěvku. Navrhli jsme stejnou možnost i pro studentky. Prosadili jsme, že dnes nemusí mít obavy o svoji finanční situaci a nejsou nuceny odkládat děti až na dobu, kdy budou pracovat. Studující matky i otcové už mají obdobné výhody, jako mají zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené.

4. Odpovědnost i pravomoci (z. 251/2011 Sb.)
Ministr zemědělství má odpovědnost za práci Státního zemědělského intervenčního fondu i za to, jak hospodaří s penězi, přesto nemohl rozhodnout o jmenování ředitele fondu a o statusu organizace. Změnili jsme to. Namísto vlády má nyní pravomoc přímo ministr.

5. Lepší poštovní služby (z. 212/2013 Sb.)
Prosadili jsme větší konkurenci v poštovních službách, která přinese zlevnění služeb pro občany a zároveň zachová pobočky státní České pošty v obcích. Pokud by se měla rušit některá z poboček, pošta o tom musí jednat s obcí a uvést pro to jasné důvody.

6. Férovější služby operátorů (z.214/2013 Sb.)
Mobilní operátoři už nemohou tajit zákazníkům jakékoliv informace před uzavřením smlouvy, jinak není platná. Firmy navíc nesmí prodloužit automaticky smlouvu, aniž by s tím zákazník souhlasil. Už žádné pokuty za předčasné ukončení smlouvy.

7. Občanská sdružení pro všechny (z.68/2013 Sb.)
Sdružení, které provozují sociální služby, mohou svoji práci nabízet už nejen pro své členy, ale i pro veřejnost. Mají také možnost se změnit na obecně prospěšné společnosti.

Přehled a stručná charakteristika zákonů, které poslanci TOP 09 navrhli (společně s dalšími koaličními nebo i opozičními zákonodárci) a které platí.

1. Ocenění pro bojovníky proti komunismu (z.262/2011 Sb.)
Oficiálně jsme deklarovali úctu lidem, kteří se otevřeně postavili totalitě a bezpráví a riskovali svůj život nebo mnohaletý žalář. Zákonné uznání jejich statečnosti je spíš morálním oceněním. Definovali jsme ale odboj a odpor proti totalitě a stanovili podmínky pro vydání osvědčení účastníka. Kromě osvědčení mají nárok na jednorázový příspěvek 100 tisíc korun.

2. Informace o znečištění přírody bez byrokracie (z.77/2011 Sb.)
Vylepšili jsme fungování Integrovaného systému ohlašování údajů v oblasti životního prostředí. Tento informační elektronický systém veřejné správy funguje od roku 2010. My jsme jej udělali efektivnější - nově se hlášení posílají na jediné místo a odtud se automaticky přeposílají všem úřadům.

3. Bojujeme proti drogám (z. 106/2011 Sb.)
Na seznam návykových látek jsme zařadili 33 nových drog. Jsou to nově používané látky, u nichž zatím není jasné, jak moc jsou pro člověka nebezpečné. Ale je vážné riziko, že mohou trvale poškodit zdraví.

4. Udrželi jsme nižší ceny léků (z. 76/2011 Sb.)
Ceny skupiny léků, u kterých chyběla revize, jsme udrželi na původní úrovni. Přestože měly být od ledna 2011 dražší o 7 procent. Jinak by stát musel z veřejného zdravotního pojištění za jejich úhrady zaplatit jen za čtvrtletí o 450 milionů korun víc.

5. Sněmovna ekologicky (z. 265/2011 Sb.)
Místo náročného a drahého doručování balíků zákonů jsme zavedli jejich posílání elektronicky. Papírem se šetří i při pořizování záznamů z jednání výborů sněmovny. Posíláním tisků elektronicky komora uspoří víc jak 75 procent původních nákladů. Ročně koluje mezi poslanci a úředníky víc než tisíc materiálů, ze kterých se ještě tiskne 330 kusů kopií. Za minulé volební období to přišlo na 3,1 milionu korun.

6. Více peněz postiženým (z.141/2012 Sb.)
Postiženým občanům, kteří požádali o příspěvek na nové auto, jsme zvýšili státní pomoc ze 100 na 200 tisíc korun. A prodloužili dobu, pro kterou pomoc využívají z 5 na 10 let. Bude tak možné efektivněji využít nejen příspěvek, ale také automobily, na které občanům stát přispěl.

7. Zlepšujeme veřejnou správu (z. 263/2011 Sb.)
Dali jsme možnost soukromým firmám, aby provozovaly kontaktní místa Czech Point. Ty dosud našli lidé jen na úřadech a poštách. Firmy mohou provozovat neomezený počet kontaktních míst za poplatek. Bezpečnost a kvalitu hlídá pomocí autorizace ministerstvo vnitra.

8. Úřady práce jinak (z. 73/2011 Sb.)
Změnili jsme strukturu řízení úřadů práce. Nově řídí ústředí přímo 77 úřadů, což je pro celý systém levnější (první rok o 175 milionů korun) a pružnější. Každý úřad je samostatnou účetní jednotkou, má samostatnou personální politiku a samostatně řídí také své útvary. Centrálně se nakupují energie a další věci nezbytné pro provoz.

9. Zakázali jsme oslňování letadel lasery (z. 407/2010 Sb.)
Chceme zabránit tragédiím. Proto jsme zavedli nový druh ochranného pásma letišť, v němž platí zákaz pro používání laserových zařízení pod pokutou až 5 milionů korun. Policie řešila několik případů, kdy útočníci oslňovali laserem piloty a ohrozili cestující na palubě letadel.

10. Lepší ochrana ovzduší (z. 288/2011 Sb.)
Obce a města nově mohou regulovat jízdy aut například do lázeňských zón, chráněných území nebo na celém území při zhoršeném ovzduší. Policie při vyhlášení smogu také nebude pokutovat řidiče osobních vozů, kteří nemají dálniční známku na určitých úsecích dálnic. Stanovili jsme přísnější podmínky pro znečišťovatele v regionech, které budou sledovat krajské úřady.

11. Větší kompetence „nelékařům" (z. 105/2011 Sb.)
Dali jsme větší kompetence nelékařským profesím a také zdravotnickým asistentům a sanitářům. Zároveň také vyřešili situaci ministerstva, které muselo ve správních lhůtách prodlužovat tisíce osvědčení zdravotnických pracovníků. Bez tohoto dokladu by museli pracovat pouze pod odborným dohledem a za nižší plat.

12. Podpořili jsme výzkum (z. 469/2011 Sb.)
Prodloužili jsme dobu, během které mohou zájemci předkládat návrhy projektů ve veřejných soutěžích týkajících se výzkumu, vývoje a inovací. Delší je také lhůta pro hodnocení návrhů ze 120 na 240 dní, včetně vyhlášení výsledků. Tím se sjednotí lhůty u soutěží s mezinárodní spoluprací, a také je více času na lepší kontrolu chyb v projektech, posudky od zahraničních expertů a vytvoření mezinárodních hodnotících komisí.

13. Konec nespravedlnosti restituční tečky (z. 75/2012 Sb.)
Restituční tečka stanovila lhůtu pro konečné vypořádání státu s restituenty pozemků, ale měla negativní dopad na některé potomky restituentů. Dali jsme proto možnost získat rodinný majetek i po termínu navíc těm, kteří nároky získali od blízkých osob z nespekulativních důvodů a chtějí pokračovat v tradici.

14. Napravili jsme chybu ve zdravotnictví (z.466/2011 Sb.)
Zrušili jsme zákon, který v roce 2004 zavedl veřejná nezisková zdravotnická zařízení obcí a krajů a byl v rozporu s ústavními principy ochrany vlastnictví a rovnosti. Tyto veřejné instituce nemusely platit daně z příjmů a zdravotní pojišťovny s nimi musely povinně uzavírat smlouvy.

15. Ctíme národní hrdiny (z.162/2013 Sb.)
Jednoznačně jsme podpořili, aby se mezi významné dny ČR nově zařadil Den památky Jana Palacha. Poprvé ho budeme slavit 16. ledna 2014.

16. Nový registr přestupků (z.494/2012 Sb.)
Dali jsme obcím novou možnost zakázat pobyt těm lidem, kteří opakovaně porušují pravidla a páchají přestupky. Zároveň jsme zákonem stanovili obvyklou dobu, kdy mají obyvatelé nárok na noční klid - od 22 do 6 hodin.

17. Trest za drogy za volantem (z.233/2013 Sb.)
Vepsali jsme po vzoru Německa či Švédska do právního řádu tzv. analytický princip. Pokud se nyní prokáže v krvi řidiče ilegální droga nebo její metabolity, považuje se za ovlivněného návykovou látkou.

18. Konec doživotní imunity politiků (z. 98/2013 Sb.)
Poslanci, senátoři a soudci Ústavního soudu mají imunitu pouze po dobu trvání mandátu. Dosud bylo možné, že se zákonodárci a soudci vyhnuli stíhání navždy v případě, že je jejich komora odmítla pro trestný čin vydat policii. Zákon je nyní umožňuje postihnout i po skončení mandátu.

19. Souhlas obou rodičů už ne (z. 66/2013 Sb.)
S lékařským zákrokem nemusí souhlasit oba rodiče dítěte. Opravili jsme původní záměr ihned poté, co se ukázalo, že v případě rozporů mezi rodiči získání oboustranného souhlasu způsobuje problémy a především odklad zásadních ošetření u dětí a nezletilých.

20. Nová budoucnost pro SFRB (z. 276/2012 Sb.)
Umožnili jsme využít nový systém financování programů rozvoje měst z peněz strukturálních fondů EU přes současný fond rozvoje bydlení. Ten tím dostal další náplň své činnosti.

21. Konec úniku daní u pohonných hmot (z.234/2013 Sb.)
Rozhodli jsme se zabránit krácení DPH u prodeje pohonných hmot, kterým stát ročně přicházel až o 8 miliard. Už nebude možné, aby si skupina firem účelově prodávala zboží. Stanovili jsme kauci a jasné podmínky, které musí splnit distributoři pohonných hmot (bezdlužnost vůči finanční a celní správě, nulový nedoplatek na zdravotním a sociálním pojištění, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

22. Další majetek pro obce (z. 173/2012 Sb.)
Vrátili jsme obcím lesy a nemovitosti ve vojenských újezdech, které byly historicky jejich majetkem, a převedli na ně podíly z lesních družstev.

23. Loterie pomohou sportu (z. 215/2013 Sb.)
Všichni provozovatelé loterií a kursových sázek nově každoročně bezúplatně poskytnou Českému olympijskému výboru 5 procent ze základu odvodu daně. Stát se vzdává této části daně, podmínkou je však zveřejnění darů kvůli veřejné kontrole.

24. Odchodné pro záchranáře (z. 385/2012 Sb.)
Prosadili jsme odchodné a dovolenou navíc speciálně pro zdravotnické záchranáře. Dovolená bude maximálně jeden týden nad běžnou délku a odchodné dosáhne až šestinásobku průměrného měsíčního výdělku, stejně jako u hasičů.

25. Konopí pomůže léčit legálně (z. 50/213 Sb.)
Nemocní lidé v Česku už mohou zcela beztrestně a bez hrozby jakýchkoliv sankcí využít pro svoji léčbu také výrobky obsahující konopí.

26. Více peněz pro dobrovolné hasiče (z. 160/2013 Sb.)
Zajistili jsme více peněz pro jednotky dobrovolných hasičů. Dalším zdrojem se staly pojišťovny, které odvedou na speciální účet státu určité procento z vybraného povinného ručení. Peníze se rozdělí tak, aby se efektivněji obnovoval technologický park záchranných jednotek.

27. Poslanci ve vazbě bez platu (z. 231/2013 Sb.)
Poslanci, kteří se v průběhu volebního období ocitnou ve vazbě, vězení, v ústavním léčení či zabezpečovací detenci, nemají nárok na plat ani na náhradu výdajů. Doba, po kterou nebudou svůj mandát vykonávat, se jim současně nepočítá ani při stanovování odchodného.

28. Konec Fondu národního majetku (z. 15/2012 Sb.)
Přesměrovali a upravili jsme toky peněz z privatizovaného státního majetku tak, aby bylo možné odstartovat potřebnou důchodovou reformu. Státu to také umožní lépe spravovat dosud neprivatizovaný majetek, a také aktiva a pasiva od České konsolidační agentury i dalších transformačních institucí či zaniklých organizací.

29. Podpora exportu (z.230/2013 Sb.)
Vyrovnali jsme úrokové sazby pro exportéry a nastavili jsme podobný mechanismus, jako má zahraniční konkurence. Tím jsme podpořili jeden z nástrojů vývozu a dlouhodobě také hospodářský růst země.

30. Více peněz pro zemědělce a ochranu krajiny (z. 462/2012 Sb.)
Prosadili jsme lepší financování zemědělských programů, které pomohou zlepšit protipovodňové úpravy, lesní hospodaření, ale také pojištění plodin a podpoří chov prasat.

31. Trestní zákoník lépe (z. 390/2012 Sb.)
Zrychlili a zefektivnili jsme proces propuštění vězňů - pachatelů drobné kriminality, který odlehčí přeplněným věznicím. Ředitelé věznic mají nově větší pravomoci navrhovat podmínečné propuštění u napravených pachatelů. Ti se budou moci rychleji vrátit ke svým rodinám, dětem a splácet své dluhy. Zkrátili jsme lhůtu mezi žádostmi o propuštění ze 12 na 6 měsíců.

32. Tišší televizní reklamy (z. 406/2012 Sb.)
Televizní reklamy mají nově stejnou hlasitost jako ostatní běžně sledované programy ve vysílání všech stanic a neobtěžují tak televizní diváky.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme