Loukota (TOP 09): Chceme spojovat, nikoliv rozdělovat

Anketa zastupitelů jako názorové puzzle

19. 4. 2018

Anketní otázka pro zastupitele města tentokrát zněla: Turnov jako město s počtem nad 10 tisíc a do 50 tisíc obyvatel si může dle zákona o obcích stanovit počet členů zastupitelstva od 15 do 35. Dlouhodobě se počet zastupitelů v Turnově ustálil na čísle 27. Domníváte se, že je dosavadní počet zastupitelů pro Turnov optimální, nebo byste počet zastupitelů měnili v zákonném rozmezí? Pro přehled uvádíme počty zastupitelů v okolních městech: Jičín 21, Česká Lípa 25, Semily 21, Mnichovo Hradiště 23, Jablonec nad Nisou 30.

Odpověď Michala Loukoty, turnovského zastupitele za TOP 09:

Pro město velikosti Turnova považuji za adekvátní 21 zastupitelů. Zastupitelstvo musí dle zákona o obcích určit počet členů zastupitelstva nejméně 85 dní před volbami, budeme se tedy této otázce věnovat. Nicméně bych si na toto téma představoval delší diskuzi. S koncem mandátu a již v rámci kampaně, kdy jsou vytvořeny kandidátky, považuji snížení pro období od roku 2018 za méně pravděpodobné.

Nechci snížení počtu zastupitelů kvůli snazšímu sestavování kandidátky, nebo snaze zkrátit diskuzi a tím délku jednání zastupitelstva. Argumentem pro je úspora nákladů (i když nijak závratná) a snazší povolební vyjednávání koaličního vládnutí.

V současném zastupitelstvu TOP 09 i „Turnov potřebuje změnu“ plní roli konstruktivní opozice. V zásadních otázkách na chod a rozvoj města jsme se shodli s koalicí, uměli jsme však i upozornit na věci, které dle našeho názoru nebyly v pořádku. Stejně tak jsme předkládali vlastní návrhy, z nichž některé byly realizovány. Josef Uchytil je předsedou finančního výboru, já jsem předsedou výboru kontrolního. Snažíme se odvádět kvalitní práci a pracovat ve prospěch Turnova, stejně jako Jiří Mikula v dozorčích radách VHS Turnov (pravidelné upozorňování zastupitelstva města na závažné problémy ve VHS a s tím vším související cena vody) a Městské sportovní (prosazení opatření vedoucího k úspoře nákladů krytého bazénu v řádu statisíců ročně). To chceme dělat i nadále, vytvořili jsme nový politický subjekt, chceme spojovat, nikoliv rozdělovat.

PROTO má připraveno 27 kvalitních kandidátů, kteří se budou ucházet o přízeň voličů v podzimních komunálních volbách. Pokud ve volbách uspějeme, v následujícím volebním období zahájíme diskuzi nad snížením počtu zastupitelů dříve než půl roku před volbami.

WWW.TURNOVSKOVAKCI.CZ, 17. 4. 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Michal Loukota

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Stát nelze řídit jako firmu, protože občané nejsou zaměstnanci.
Děkujeme