Hodík (TOP 09): Alzheimer centrum není výdělečný podnik

Anketa zastupitelů jako názorové puzzle

23. 2. 2018

Na lednovém zastupitelstvu byl projednáván bod o domovu se zvláštním režimem v Turnově alias Alzheimer centrum. Jak vnímáte potřebnost tohoto zařízení? Co si myslíte o fungování a struktuře služeb pro seniory v Turnově, které jsou provozovány příspěvkovou organizací Města Turnova Zdravotně sociálními službami Turnov?

Odpověď MUDr. Daniela Hodíka, turnovského zastupitele za TOP 09:

Lůžka, na kterých se pečuje o pacienty s Alzheimerovou nemocí, již existují v okolních zařízeních: v Mnichově Hradišti, Stráži pod Ralskem a Jablonci nad Nisou. Koncem tohoto roku bude dokončeno 120 lůžek v Liberci. Přemýšlím, zda projekt nepřichází už dnes pozdě a s realizací v roce 2020 nebude přebytečný v rámci krajského komunitního plánování.

Věřím, že odpovědným architektům Alzheimer centra se podaří postavit budovu. Takovéto centrum není výdělečný podnik. Už teď je plánovaná dotace na provoz zařízení 2 miliony korun ročně. V jiných městech, kde je zřizovatelem sociálních služeb kraj, se mohou opřít mj. o provozní dotaci z krajských rozpočtů. Nevím, zdali tuto jistotu máme také. Zřizovatelem sociálních služeb je město Turnov. Předpokládané náklady na „jedno Alzheimer lůžko“ jsou okolo 35 000 Kč měsíčně a je evidentní, že ze svého důchodu si ho klient sám nikdy neuhradí. Vhodná by zde byla konzultace koncepce a podpora krajských institucí nebo přímé vedení krajem, jak je tomu např. u zdravotní péče v nemocnici. Nebo po dokončení stavby necháme provozovat centrum soukromou neziskovou společností, která se postará o financování provozu? Náklady na péči o pacienty s demencí činí obecně více než např. náklady na zdravotní potíže související s kouřením nebo s cukrovkou.

Jen aby město nezůstalo na financování takového podniku samo. Je chvályhodné, že získalo dotaci 35 mil. Kč. Současně prezentovaný projekt se však za tyto peníze postavit nedá: Zbourat bytový dům a vybudovat nové čtyřpodlažní centrum s komunikačním mostem a park? Dále postavit nový bytový dům s podzemními garážemi v místě, kde byla v minulosti výstavba údajně zastavena a zbudován jen násep a nadzemní garáže pro vysokou hladinu podzemních vod a prameny?

Zároveň je v takovém centru třeba zajistit péči o nemocné na patřičné úrovni, tedy komplexně. To znamená koncentrovat zdravotní a ošetřovatelský personál a dále zajistit smluvní konsiliární a asistenční služby odborností psychiatra a gerontologa. A jak to bude s ošetřujícím personálem? Už dnes je ho všude vážný nedostatek. Z nemocnice např. aktuálně odchází další odborná sestra s praxí. Několik mladých lékařů denně dojíždí jako výpomoc z Liberce, náhrada za odešlé lékaře interny. Motivovat sestru natož lékaře, aby zde zůstal natrvalo, se zdá v současnosti nemožné.

Alzheimerova choroba je jen jedním typem z rodiny nemocí zvaných demence. Speciální ambulanci gerontologa nebo psychiatra, kteří by sledovali nebo léčili, tuto nemoc město Turnov nemá. V Turnově a blízkém okolí se nachází statisticky okolo 200 osob s touto obecnou diagnozou. Nemoc má tři stadia. První stádium se projevuje třeba jen poruchou paměti, logického myšlení a úsudku. Podobné obtíže ale pozorujeme denně kolem sebe a nemusí se přitom jednat o tuto chorobu. Ze začátku se léčí ambulantně specialisty ve spolupráci s praktickými lékaři. Další stádium vyžaduje pravidelnou dispenzarizaci a některé asistenční programy nejlépe v domácím prostředí klienta. Pokud to nejde, může přijmout klienta druhého stádia nemoci jakýkoliv domov důchodců.

Až poslední stadium se projevuje neurologicky zřetelnými poruchami chování, poruchou příjmu potravy a úplnou ztrátou soběstačnosti. Až toto 3. stádium vyžaduje internační pobyt s 24hodinovým dohledem a zamčenými dveřmi včetně odborné ošetřovatelské i lékařské pomoci. V Turnově a okolí je takto vážně postižených jen několik jedinců, kteří se dosud léčili ve větších centrech. Není nic smutnějšího, než senior, osamoceně sedící v luxusním pokoji, ale s vyhaslým pohledem do prázdna. Často a překvapivě je schopen vlastního vnímání a reakce.

„Nejsme uzavřeným objektem. Na oknech nejsou mříže. Klienti nejsou uzavíráni na pokojích, jako je tomu na mnoha jiných místech,“ zní reklama nejmenovaného Alzheimer centra z internetu.

Odpověděl bych nejraději také otázkou: Chceme postavit budovu nebo poskytovat službu? Sebelepší dům ani název „Klinika“ našim seniorům nepomůže…

Druhá část otázky: Co si myslíte o fungování a struktuře služeb pro seniory?

Myslím, že rozsah služeb pro seniory i jejich spektrum máme dobře nastavené a dostupné. Jejich zlepšování a rozvoj je řešitelný každodenním kontaktem s klienty a jejich rodinami. To není vůbec jednoduchá práce. Připomínky lze zjistit dotazníkovou akcí zřizovatele mezi klienty a rodinami.

Ze zkušenosti záchranáře: Tak např. v domě s DPS Žižkova jsou komplikované a úzké chodby a schodiště. Do osobního výtahu se nevejde běžné kolečkové křeslo, používá se schodiště a pásový schodolez. Není tu nákladní výtah, kterým by mohla vyjet záchranná služba i s nosítky a obsloužit tak vícepodlažní budovu plnou seniorů. Architekt vyhrává tři „bludišťáky“! V DPS Žižkova a na Výšince není zajištěna asi z finančních důvodů noční služba. SOS a urgentní servis je zde v nočních hodinách realizován výjezdy vozy záchranné služby s klíči od hlavních dveří. Takovéto pacienty dále řeší nebo přijímá noční pohotovostní ambulance nemocnice.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří zůstali v oboru, pracovali, pracují a ošetřují nebo jen pomáhají s péčí o seniory. Jejich práce je záslužná, často těžká a stále nedoceněn

MUDR. DANIEL HODÍK, ZASTUPITEL ZA TOP 09

ZDROJ: WWW.TURNOVSKOVAKCI.CZ, 21. 2. 2018

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 LIBERECKÝ KRAJ

Karlovská 161
460 10 Liberec

info@lib.top09.cz
telefon: +420 604229308

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Martina Rambousková

martina.rambouskova@top09.cz

telefon: +420 604229308

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme