Označení a vzhled provozovny nebo venkovní reklamy

8. 7. 2019
Vytříbeně rozhodnuté a provedené označení i vzhled provozovny nebo venkovní reklamy má přímý vliv na celkové působení a půvab obecního prostředí.  V českých městech je cenný odkaz původních ale i nových staveb dnes často zahalen pod vrstvami nejasných a útočných reklam.
Majitelé domů či provozovatelé jednotlivých podniků potřebují od města, pokud možno jednoduchý, návod - jak účinně a přitom vkusně zaujmout kolemjdoucího. Takový návod svým občanům nabízí, a nechala si zpracovat, například městská část Brno-střed, památková rezervace města Znojmo či památková zóna v Uherském Hradišti.
Podobný manuál by snad mohl vzniknout a následně být schválen také pro Jablonec nad Nisou či jiná města.
 
Na něco se těšit
Výraz vzhledu provozovny musí být dostatečně přesvědčivý a milý. Na zaujetí kolemjdoucího má podnik totiž většinou pouhé 3 vteřiny. Nejlépe je proto držet se zásady méně je více. Ve sdělení vybrat pouze to nejdůležitější a zbytečně se neopakovat. Nechť reklamní prvky a nápisy reagují na své okolí vstřícně a danou lokalitu pouze vhodně doplní.  Důležitou roli samozřejmě také hraje čistota výlohy i ostatních prvků, které oživí především správně volená teplota osvětlení. Skrze sklo tak můžeme nahlédnout dovnitř i po zavírací době. Na něco se těšit. Podaří-li se pro tvorbu označení provozoven a venkovní reklamy v obcích vymezit určitá pravidla, udělené výjimky mohou být pak o to zajímavější.
 
Provozovatelé a majitelé služeb a provozoven
Dům, v němž máte provozovnu by měl mít nejlépe jednotný koncept pro označení všech podnikajících subjektů, které zastřešuje. Ideální je probrat tento koncept označení provozoven a případně i další podobné kroky přímo s majitelem domu. Po nezbytném vyřízení s městem by případně mohly být tyto požadavky na jednotný výraz označování provozoven ukotveny přímo do nájemních smluv či jejich dodatků.
 
Kdo by měl vzhled provozovny vytvořit?
Označení provozovny a případně také její interiér by měli zformovat k tomu najatí specialisté. Poraďte se s vybraným designérem či architektem. Specialistu na značky a vizuální styl hledejte mezi grafickými designéry. Vizuální styl provozovny tak bude ucelený a značka původní. Řešení veškerých potřeb najednou je zároveň nejekonomičtější. Nechte si vytvořit komplexní vizuální styl, podle kterého si Vás zákazníci zapamatují jak v online prostředí, tak v obci.
 
Parter domu
Dobré pozadí pro vhodně komponovanou reklamu představuje ucelený parter (to je vstupní část fasády domu) s jedním charakterem fasády, soklu, výkladců i římsy. Stavební příprava takového pozadí přitom nemusí být vždy nákladná. Uceleného vzhledu lze dosáhnout například jednotnou povrchovou úpravou a odstraněním nadbytečných prvků, které zde zůstaly z minulosti.
 
Celkový vzhled označení provozovny určuje souhra několika následujících prvků.
Firemní nápis (1) bývá obvykle umísťován na pás pod římsou vstupního podlaží. Do této výšky bývá také kotvena takzvaná výstrč (2) – na fasádu kolmá subtilní konstrukce s názvem provozovny. Na sklo výkladce lze umístit polep, do výkladce pak případně světelné obrazovky (3). Na pilíři u vstupu do provozovny se můžeme setkat s vitrínovou a nabídkovou tabulí (4). Nabízené zboží a chodník stíní markýzy (5). V blízkosti vstupu na chodníku se může objevit stojanová tabule - tzv. áčko (6).
 
Výstižný firemní nápis (1) by měl být v rámci jednoho domu jednotně vysoký (podobně s nápisy v okolí), umístěný i materiálově řešený. Rozumný by měl být také počet použitých barev pro celý vzhled provozovny. Ideálně volit pouze jednu či dvě barvy. Vhodné je používání tmavých barevných tónů vůči světlému podkladu fasády a naopak. Nápis můžete umístit také do nápisového pole výkladce. K správnému označení provozovny by měl však posloužit pouze parter domu.
 
Výstrče (2) na témže domě by měly být jednoho vzhledu – stejného rozměru, materiálové i technického provedení, nesoucí pouze nejdůležitější informaci. Měly by být kotveny v návaznosti na firemní nápis vždy v určité vzdálenosti pod římsou vstupního podlaží a nezasahovat do výkladců. Vhodné je rovněž doporučit jednotný maximální rozměr odsazení výstrče od fasády.                 
 
Polepy a světelné obrazovky (3) výkladce pouze doplňují. Neměly by zamezovat vizuálnímu propojení ulice s vnitřkem provozovny. Polepy jsou ideálně instalovány zevnitř výkladce. Obrazovky případně v dostatečné vzdálenosti od vnějšího skla výkladce.
 
Konstrukce vitrínové skříně (4) na fasádě by měla být, pokud možno subtilní, skýtající prostor pro formát maximálně A3. Osvětlení skříně provedeno zevnitř.
 
Markýzy (5) nejlépe ve světlém nebo přírodním odstínu by měly nést reklamní označení pouze na svých svislých okrajích – volánech. Pro umístění a podobu stojanových tabulí (6) na chodníku je třeba získat povolení ke zvláštnímu užívání komunikace.
  
Manuál pro označování provozoven u nás
První úlohou vedení města by nejspíše bylo sestavit pracovní skupinu, která připraví zadání (A) pro zhotovení manuálu označování provozoven. Se zadáním by pak město mohlo vyzvat odborníky ke zpracování konkrétního manuálu v místních souvislostech (B). S manuálem schváleným na zastupitelstvu (C) by pak mohli být veřejně seznámeni majitelé domů, provozovatelé služeb i občané (D).
  
8. července 2019
 
Pavel Nalezený, člen předsednictva KV Libereckého kraje
 
za výtečné podklady nejen pro tento krátký článek (manuál označování provozoven) děkuji Veronice Novákové > NOVÁKOVÁ, Veronika a kol.: Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven v městské části Brno-střed, Statutární město Brno, městská část Brno-střed, 2017
 

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Pavel Nalezený

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 LIBERECKÝ KRAJ

Karlovská 161
460 10 Liberec

info@lib.top09.cz
telefon: +420 604229308

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Martina Rambousková

martina.rambouskova@top09.cz

telefon: +420 604229308

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme