Životopis kandidáta do Senátu za volební obvod č. 47, Náchod

Bedřich Moldan, kandidát do Senátu za volební obvod č. 47, Náchod

Pan Bedřich Moldan je jedním z nejuznávanějších odborníků na životní prostředí v České republice, je profesorem na Karlově univerzitě, vedoucím expertní komise pro životní prostředí v TOP 09, členem TOP 09. Do senátních voleb na náchodsku stavíme to nejlepší, co v současné době TOP 09 má pro oblast životního prostředí, což je jedním z klíčvých témat současnosti i budoucnosti pro tento volební obvod.


Narozen: 15.8.1935 v Praze

Rodina: manželka prof.PhDr. Dobrava Moldanová, CSc., dcera RNDr. Alena Bartoňová (1958), synové PhDr. Petr Moldan a RNDr. Filip Moldan, Ph.D. (1962, 1964)

Bydliště: Na Kuthence 8, 160 00  Praha 6,  tel. 233333805

Vzdělání a tituly: Matematicko-fyzikální fakulta UK, analytická chemie, RNDr. 1958, kandidát chemických věd 1964, docent UK v oboru geochemie 1992, profesor UK v oboru ochrana životního prostředí 1997, doktor honoris causa v oboru ekologie a životní prostředí, UJEP, 2010

Pracoviště, posice:

Centrum pro otázky životního prostředí UK, ředitel

José Martího 2, 162 00  Praha 6,

tel. 220199471,  fax 220199462, e.mail: bedrich.moldan@czp.cuni.cz,

Fakulta humanitních studií UK, profesor, garant studia sociální a kulturní ekologie,

U Kříže 8, 158 00  Praha 5

Další činnosti:

 • Člen delegace ČR pro přípravu Konference OSN Rio+20, 2010-
 • Člen Rady MŠMT pro velké infrastruktury, 2009 -
 • Předseda obč. sdružení Sázava 21, 2007-
 • Předseda Oborové rady doktorského programu „Environmentální studie“ a garant magisterského programu „Sociální a kulturní ekologie“, 2005-
 • Člen Vědecké rady VŠCHT , 2005 –
 • Člen Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj a předseda jejího Výboru pro strategie, 2003-
 • Místopředseda Vědecké rady MŽP, 2002-
 • Člen České statistické rady, 2001-
 • Člen vědecké rady doktorského programu Humanitní environmentalistika, MU Brno,1999-
 • Člen České inženýrské akademie,  1997-
 • Člen České komise UNESCO, 1995-
 • Člen Vědecké rady OŽP PřFUK, 1994-
 • Člen správní rady společnosti SEVEn, 1991-

Důležitější činnosti v minulosti:

 • Člen  Koordinační rady expertů pro přípravu priorit výzkumu České republiky, 2011 – 2012
 • Člen panelu pro hodnocení Center excellence Technologické agentury České republiky, 2011 - 2012
 • Koordinátor dílčí části mezinárodního projektu Millenium Ecosystem Assessment,  2001 – 2004
 • SCOPE (Mezinárodní výbor pro životní prostředí): generální tajemník 1998-2001; předseda projektů „Hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje“,  2003-2004; „Indikátory udržitelného rozvoje“, 1994-1997,  „Biogeochemie malých povodí“, 1988-1994
 • Vědecká rada Evropské environmentální agentury v Kodani, člen 1999 – 2002, předseda 2002
 • Komise pro udržitelný rozvoj OSN, předseda, 2000-2001, místopředseda 1993-1994
 • Člen delegace České republiky pro vyjednávání o přistoupení k EU, vyjednavač pro životní prostředí, vědu a vzdělávání, 1998 - 2001
 • Předseda Vědecké rady Programu Teplice, 1993-2000
 • Předseda Národního klimatického programu České republiky, 1991-1998
 • Poslanec České národní rady, 1990-1992
 • Ministr životního prostředí České republiky, 1990-1991
 • Tajemník a místopředseda Ekologické sekce Čs.biologické společnosti, 1978-1992

Ocenění:

Cena SCOPE/Zhongyu Environmental Award, Šanghaj, 2010

Cena rektora UK za nejlepší publikaci ve vědách přírodovědných a matematicko-fyzikálních, 2009

Zlatá medaile Masarykovy Univerzity Brno, 2005

Zlatá medaile PřFUK Praha, 2005

Cena Ministra životního prostředí, 2005

Zvláštní ocenění Regionálního centra  pro životní prostředí, Szentendre, 2000

Čestné ocenění Konference OSN o životním prostředí a rozvoji, 1992

Záliby:

Příroda, četba, hudba, woodcraft, cestování.

Publikace:

Autor, spoluautor, editor a překladatel několika set vědeckých článků, monografií, kapitol v monografiích, vědecko-populárních publikací a článků v odborném i denním tisku z oboru analytické chemie, biogeochemie, životního prostředí, ekonomie a vzdělávání. Vybrané monografie:

B. Moldan: Podmaněná planeta, 2009, Karolinum Praha, 411s.

T. Hák, B. Moldan, A.L.Dahl (Eds.): Sustainability Indicators, 2007, SCOPE 67, Island Press, Washington, 413 pp.

B. Moldan: Ekologická dimenze udržitelného rozvoje, 2001, Karolinum Praha, 102 s.

J. Klarer, B. Moldan (Eds.): The Environmental Challenge for Central European Economies in ransition, 1997, John Wiley Chichester, 280 pp.

B. Moldan, S. Billharz (Eds.): Indicators of Sustainable Development, 1997, SCOPE 58 John Wiley, Chichester, 420 pp.

B. Moldan, J. Černý (Eds.): Biogeochemistry of Small Catchments: A Tool for Environmental Research, 1994, SCOPE 51, John Wiley Chichester, 450 pp.

B. Moldan: Atmospheric Deposition: A Biogeochemical Process, 1991, Academia Prague, 108 pp.

 

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c.
1. 5. 2012

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr. h. c.

Životopis kandidáta do Senátu za volební obvod č. 47, Náchod

Celý článek
Pan prof. Bedřich Moldan je kandidátem
1. 5. 2012

Pan prof. Bedřich Moldan je kandidátem

Na čtvrtečním jednání Výkonného výboru TOP 09 byl oficiálně schválen návrh RO TOP 09 Náchod po doporučení KV TOP 09 na nominaci pana prof. RNDr. Bedřicha Moldana, dr. h. c. , jako kandidáta pro senátní volby ve volebním obvodě Náchod.

Celý článek
TOP 09: Bedřich Moldan kandiduje na senátora
26. 4. 2012

TOP 09: Bedřich Moldan kandiduje na senátora

Výkonný výbor TOP 09 dnes schválil kandidaturu profesora Bedřich Moldana do Senátu na Náchodsku.

Celý článek
1 2 3
Články 21 - 23 z 23
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme