JUDr. Ing. Rudolf Cogan

lídr kandidátky TOP 09 a Starostové do krajských voleb 2012

rudolf-cogan

Vzdělání

1990 – 1996 Univerzita Karlova - fakulta právnická, absolvent pro obor právo

1992 - 1993 Univerzita Karlova - fakulta filozofická, obor filozofie - ekonomie

1996 - 1999 Vysoká škola ekonomická - fakulta financí a účetnictví, absolvent pro obor finance

2005 Univerzita Karlova - fakulta právnická, rigorózní zkouška pro obor správní právo

2000 - 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze, národohospodářská fakulta, doktorské studium, absolvent pro obor hospodářská politika a správa

2009 Advokátní zkouška

 

Publikované práce

1. Sjednocení právní úpravy daňového a správního řízení, odborný článek, publikováno v časopise Veřejná správa č. 50, 51/2001, ISSN 0027-8009, počet stran 8

2. Jednací řád zastupitelstva obce, odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 7/2003, ISSN 1210-4817, počet stran 7

3. Osadní výbory, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 5/2004, ISSN 0027-8009, počet stran 4

4. Kapitálový fond, článek, publikováno v časopisu Obec a finance č. 1/2004, ISSN 1211-4189, strany 2

5. Obce 2004, spoluautor - část „Kraje“, knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2004, ISBN 80-7357-013-0, počet stran (autorský podíl na celku) 43

6. Rada kraje, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 37/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 10

7. Krajské zřízení, knižní monografie, vydalo ASPI v říjnu 2004, ISBN 80-7357-041-6, počet stran 410 (cena za vědeckou publikační činnost VŠE)

8. Tvorba rozpočtu samosprávy, článek, publikován v časopisu Obec a finance č. 5/2004, ISSN 1211-4189, strana 1

9. Hospodaření krajů, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 51-52/2004, ISSN 1213-6581, počet stran 8

10. Obce 2005, spoluautor - část „Kraje“, knižní publikace, vydalo ASPI v březnu 2005, ISBN 80-7357-075-0, počet stran (autorský podíl na celku) 54

11. Právo krajů - aktuální stav, odborný článek, publikováno v časopisu Právní rádce č. 9/2005, ISSN 1210-4817, počet stran 8

12. Obce 2006 - 2007, spoluautor - část „Kraje“, knižní publikace, vydalo ASPI v lednu 2006, ISBN 80-7357-151-X, počet stran: (autorský podíl na celku) 77

13. Hejtman, odborný článek, publikováno v časopisu Správní právo č. 6-7/2006, ISSN 0139-6005, počet stran 32

14. Volba zastupitelstva kraje, příspěvek do sborníku Reforma veřejné správy, vydalo ASPI v roce 2007, ISBN 978-80-7357-300-3, počet stran příspěvku 22

15. Zákony o územní samosprávě, komentář k zákonu o krajích, připraveno pro ASPI, počet standardních stran: 185

16. Výbory zastupitelstva na příkladu města Nové Paky, odborný článek, publikováno v časopisu Veřejná správa č. 26/2010, ISSN 0027-8009, počet stran 4

 

Odborné a vědecké zaměření

Pohledem právní a správní vědy a veřejných financí analyzuji postavení a činnost územních samospráv.

Zaměřuji se na otázky organizace obcí a krajů a činnost jejich orgánů. Vedle toho i na hospodaření krajů a obcí, a to zejména na finanční politiku.

Pro kraje je rezultátem výzkumné činnosti monografie „Krajské zřízení“, kterou vydalo nakladatelství ASPI v roce 2004.

 

Praktické zaměření

V právní praxi se zaměřuji na (abecedně): bankovnictví, finance a cenné papíry; daně a daňové poradenství; evropské právo; likvidace, konkurz, vyrovnání a reorganizaci; majetkové poradenství; místní samospráva; nemovitosti; neziskové právnické osoby; smluvní právo; správní právo; volební předpisy; vymáhání pohledávek

 

Konference

Regionalpolitik EU und Erfahrungen der neuen Bundeslander und der Tschechischen Republik, Dresden, 2001, referát: Die Kreise als der staatsrechtliche Versum uber die Festsetzung der Regionen in der Tshechischen Republik

Constitutional Law, Sydney, 2003

Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU, Praha, 2005

Právní regulace místní samosprávy, MU, Kroměříž 2008

Veřejná správa 2008, Univerzita Pardubice, Seč, 2008

 

Vědecké granty a úkoly

2003    Druhá etapa reformy územní veřejné správy: záměry a její uskutečnění - vedoucí projektu (grant VŠE)

2004 - 2005 Managament regionálního rozvoje na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností (grant Ministerstva pro místní rozvoj)

2005    Reforma veřejné správy – otázky organizace územních samosprávných celků v rámci reformy, grant VŠE

2005    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ustanovující Evropské uskupení pro územní spolupráci (výzkumná práce pro Ministerstvo pro místní rozvoj - MMR)

2006 MMR: Programy přeshraniční spolupráce – Cíl 3 (právní otázky); Sdružování samospráv České republiky a Spolkové republiky Německo (Sasko a Bavorsko)

 

Zahraniční stáž

University of New South Wales, Sydney, Australský svaz, 2003, 2 měsíce

The John Marshall Law School: American law and dispute resolution, 2008, 1 týden

 

Jazykové dovednosti

Anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk

 

Pedagogická činnost

Vysoká škola ekonomická, fakulta národohospodářská, katedra veřejné správy a regionálního rozvoje, resp. katedra práva

2000 - 2005                  předmět správní řízení a správní soudnictví

2006 - 2007                  předmět úvod do teorie státu, regionu a evropských institucí

Univerzita Pardubice, fakulta ekonomicko-správní

2007 – 2009                  právní předměty

 

Další odborná praxe

1992 -                  podnikatel (obvykle společník s. r. o. věnující se právní, hospodářské a správní agendě)

2002 - 2006         člen zastupitelstva města Nová Paka, předseda finančního výboru, člen organizačního výboru

2005 - 2009         Ministerstvo pro místní rozvoj, externím poradcem v odboru regionální přeshraniční spolupráce

2006 - 2009         koncipient advokátní kanceláře JUDr. Milan Kudyn

2006 - 2010         místostarosta města Nová Paka odpovědný mj. za finance, veřejnoprávní agendu, práci výborů, dotace, zdroje informací a systémové otázky, předseda silničního výboru

2010 -                  starosta města Nová Paka, odpovědný mj. za participaci občanů, stavební investice, dopravu, právní problematiku, bezpečnost,          výbory zastupitelstva a osadní výbory, zajišťování přenesené působnosti, strategie a koncepce, člen silničního výboru, člen výboru pro rozvoj

 

Sport

Atletika                Mistr České republiky 1991, 1992, 2006, Mistrovství světa juniorů 9. místo (1990), Mistrovství České republiky na 100 km běh – 2. místo

Triatlon                Mistrovství České republiky 3. místo (2009), 2. místo (2010 a 2011), Mistrovství Evropy 24. místo (2009) a 19. místo (2011), Mistrovství světa 28. místo (2010)

Plavání                 Mistrovství České republiky v zimním plavání 2. místo (2002) a 3. místo (2003)

TOP 09 připravuje první stínovou radu v historii hradeckého kraje
18. 10. 2012

TOP 09 připravuje první stínovou radu v historii hradeckého kraje

TOP 09 se chce stát svěžím větrem krajského zastupitelstva. Pokud se s vítěznou ČSSD nedohodne, vytvoří stínovou radu kraje, první v historii novodobého Královéhradeckého kraje. A hodlá donutit koalici tvrdě pracovat. Vyjednávání plánuje ČSSD kvůli senátním volbám až na sobotu. 

Celý článek
Finanční ústavu chceme i pro kraje
11. 10. 2012

Finanční ústavu chceme i pro kraje

Finanční ústava pro Česko bude v případě schválení parlamentem platit od roku 2014. Tzv. dluhová brzda v praxi pro jakoukoliv vládu znamená, že pokud veřejný dluh překročí 40 procent HDP, musí začít uplatňovat aktivní opatření proti většímu zadlužení. 

Celý článek
Zahájení kampaně
3. 9. 2012

Zahájení kampaně

Vážení přátelé, srdečně vás zvu na oficiální zahájení volební kampaně TOP 09 a Starostové...

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme