doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. lídr kandidátky TOP 09 ve Královehradeckém kraji

Narodil se 11. února 1948 v Hradci Králové, kde absolvoval Lékařskou fakultu UK a poté pracoval ve Fakultní nemocnici HK jako rentgenolog. Podílel se zde na zavádění ultrazvukové diagnostiky a vedl první CT pracoviště v republice.

Leoš Heger přes 4 roky pracoval v zahraničí (USA, Kuvajt, bývalá NDR) a v letech 1991-1994 působil jako přednosta radiodiagnostické kliniky v Hradci Králové. Od r. 1996 byl ředitelem FN HK. Nebál se obrovských investic do zkvalitnění péče o pacienty při naprosté transparentnosti veškerých zakázek a finančních transakcí. To vše při zachování vyrovnaného rozpočtu hospodaření FN, čímž osvědčil své manažerské schopnosti.

Po 14 letech úspěšného hospodaření a rozvoje nemocnice na vlastní žádost tuto funkci předal.

Od r. 2002 vykonával Leoš Heger funkci zastupitele města Hradec Králové za ODS a 2 roky byl předsedou finančního výboru. V roce 2008 byl jako nestraník ODS nominován do senátních voleb, kde ve druhém kole neuspěl. Je předsedou veslařského klubu v Hradci Králové. Získal zlatou medaili Lékařské fakulty UK – HK, ocenění Manažer roku 2007 a cenu města Hradec Králové Primus inter pares.