Hodonín 2014

Odpovědně i v Hodoníně ...

Kandidátní listina

Kandidátka pro volby: 2014 zastupitelstva obcí

Město: Hodonín (Hodonín, Jihomoravský)
Volební strana: TOP 09

Poř. Jméno Věk Povolání Bydliště Polit. přísl.
1. Denis Tureček

Denis Tureček

23 let

fashion konzultant

Proč kandiduje?
"Rád bych změnil politickou kulturu našeho města. Chci odpovědnou radnici, která se stará o své občany. Moderní město s dostatkem pracovních možností - to je má vize."

Zajímavosti o kandidátovi:
- Během studia na gymnáziu Hodonín spoluzaložil neziskovou organizaci Studentská iniciativa.
- Jeho projekt vedl k založení České středoškolské unie.
- Účastník několika diplomatických modelů OSN jak v ČR, tak i zahraničí.
- Je členem finančního výboru města Hodonín.
- Gentleman tělem i duší.

23 fashion konzultant Hodonín TOP 09
2. Mgr. Zdeněk Grombiřík

Mgr. Zdeněk Grombiřík

52 let

projektový manažer Nemocnice TGM Hodonín

Proč kandiduje?
"Chci zlepšit životní a pracovní podmínky mladé generace a podpořit nové, kreativní osobnosti, které město v komunální politice nutně potřebuje."

Zajímavosti o kandidátovi:
- Před dvaceti lety založil Bublinu – občanské sdružení zabývající se volným časem děti a mládeže, převážně pak organizací letních táborů
- Byl zootechnikem, řidičem, správcem turistické základny, protidrogovým preventistou a učitelem
- Řídil dvanáct let Dům kultury v Hodoníně
- Je členem Komise životního prostředí, udržitelného rozvoje, Zdravého města a MA 21
- Je snílek a vizionář, z období Skautingu si nese přezdívku „Světlo“, rád svítí lidem na cestu

52 projektový manažer Nemocnice TGM Hodonín Hodonín bezpp
3. Mgr. Kamil Vinklárek

Mgr. Kamil Vinklárek

47 let

starosta TJ Sokol Hodonín

Proč kandiduje?
"Chtěl bych nadále podporovat rozvoj, výstavbu a dostupnost sportovišť pro všechny věkové skupiny občanů města. Prioritou je pro mne podpora talentované mládeže ve všech sportovních oblastech."

Zajímavosti o kandidátovi:
- Přes 20 let organizuje a jezdí jako vedoucí na letní dětské stanové tábory a práce s dětmi ho stále baví
- Vystudoval fyziku, učil na Integrované střední škole v Hodoníně a nyní dělá starostu hodonínského Sokola
- Pod jeho sokolskými křídly sportuje, cvičí či trénuje více než 600 zdatných sokolíků
- Je zastupitelem a radním města Hodonína, členem Komise pro děti a mládež
- Rád sportuje a cestuje a již mnoho let slyší na jméno "Jéza"

47 starosta TJ Sokol Hodonín Hodonín TOP 09
4. Igor Veselý

Igor Veselý

38 let

vedoucí vývoje kvality

Proč kandiduje?
"Abych měl možnost se podílet a ovlivňovat řešení problémů obyvatel Hodonína."

Zajímavosti o kandidátovi:
- Člen kontrolního výboru a bytové komise.
- Již 7 let se stará, aby cukrovinky, které se vyrábí u jednoho z největších zaměstnavatelů v našem regionu byly nejenom dobré, ale i bezpečné a zdravotně nezávadné.
- 20 let byl aktivním muzikantem
- Nyní je aktivní hlavou rodiny a otcem dvou dětí

38 vedoucí vývoje kvality Hodonín TOP 09
5. Kateřina Hegrová

Kateřina Hegrová

29 let

vedoucí skautského oddílu

Proč kandiduje?
"Ráda bych podpořila rozvoj zaměstnanosti a kroky k tomu vedoucí. Současně uvítám rozmach kultury ve městě. Samozřejmě se chci snažit o odstraňování bariér a instalaci bezpečnostních prvků, jako například vodící linie"

Zajímavosti o kandidátce:
- Byla jednou z prvních zrakově postižených integrovaných na běžné základní škole na Moravě.
- Je kapitán futsalového týmu pro zrakově postižené Avoy MU Brno.
- Čtrnáct let se podílí na vedení skautského oddílu, který již devět let vede. Podílí se na vzdělávání skautských činovníků.
- Navštěvuje mateřské, základní i střední školy, kde se snaží dětem a studentům představit svět handicapovaných.
- Ve skautu i mimo něj slyší na přezdívku P. D.

29 vedoucí skautského oddílu Hodonín bezpp
6. MUDr. Jiří Kubrický

MUDr. Jiří Kubrický

52 let

lékař - ortoped

Proč kandiduje?
"Pokračuji v komunální politice pro zachování nemocnice v městě Hodoníně, pro rozvoj lázní a dostavbu Baťova kanálu. V těchto oblastech vidím zachování a rozvoj pracovních příležitostí pro naše i budoucí občany města Hodonína."

Zajímavosti o kandidátovi:
-Reprezentant Československa v basketbale, 14 let působil v nejlepších prvoligových družstvech: Zbrojovka Brno, Inter Bratislava, Tonak Nový Jičín, kde opakovaně bojoval ve finále o titul mistra ČSSR, ČSFR a ČR.
Po návratu do Hodonína se věnoval trénování basketbalové mládeže.
-16 let členem Zastupitestva města Hodonína a 12 let členem Rady města Hodonína.
-11 let působí v dozorčí radě Vodovodů a kanalizací Hodonín, a. s. Kde se podařilo úspěšně ubránit prodeji společnosti a ponechat výrobu a prodej životně důležité vody ve většinovém vlastnictví měst a obcí našeho regionu.
- Dlouhodobě prosazuje lázeňství ve městě Hodoníně a dobudování rekreační plavební cesty Baťova kanálu, které výrazně přispějí zaměstnanosti a turistickému ruchu.

52 lékař - ortoped Hodonín bezpp
7. Bc. David Brhlík

Bc. David Brhlík

25 let

student podnikatelského práva

Proč kandiduje?
"Chci se podílet na rozvoji města, a to nejen pro moji generaci, ale i pro tu následující."

Zajímavosti o kandidátovi:
- V současné době je studentem posledního ročníku magisterského studia Obchodně právních vztahů na pražské vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s.
- Je členem neziskové organizace Studentská iniciativa
- 5 let byl aktivním judistou při TJ Slovan Hodonín
- Ve volném čase rád čte, cestuje a zajímá se o aktuální politické dění
- Naslouchá druhým a má snahu jejich problémy řešit

25 student podnikatelského práva Hodonín TOP 09
8. Mgr. Jindřich Vašíček

Mgr. Jindřich Vašíček

48 let

ředitel městské policie Hodonín

Proč kandiduje?
"Chci především podpořit osobnosti na předních místech, kterým důvěřuji. Mám v Hodoníně hodně kamarádů a věřím, že má kandidatura je přesvědčí o tom, že mají volit právě TOP 09."

Zajímavosti o kandidátovi:
- po střední škole pracoval jako zootechnik, nyní pracuje již 21 let u městské policie
- absolvoval vysokoškolské studium v oboru sociální pedagogika
- je předsedou komise pro prevenci kriminality
- má rád sport i lenošení
- je vstřícný a komunikativní, ctí dohody

48 ředitel městské policie Hodonín Hodonín bezpp
9. Stanislav Ling

Stanislav Ling

25 let

umělecký kovář, zámečník

Proč kandiduje?
"Chtěl bych podporovat subkulturu levného ekobydlení a jeho dílčího vzdělávání. Větší využívání zdrojů je pro mne důležité a do budoucna nepostradatelné."

Zajímavosti o kandidátovi:
- Deset let se podílí na vedení skautského oddílu a pět let vede skautské středisko v Hodoníně.
- Před sedmi lety začal brázdit ulice Hodonína jako jeden z prvních na longboardu.
- Rád vaří podle svých vlastních receptů.
- Relax je pro něj focení a kreslení.
- Jeho snem je mít dům s minimální ekologickou stopou

25 umělecký kovář, zámečník Hodonín bezpp
10. Jiří Michenka

Jiří Michenka

42 let

předseda Klubu českých turistů Hodonín

42 předseda Klubu českých turistů Hodonín Hodonín bezpp
11. Vojtěch Hanusa

Vojtěch Hanusa

22 let

student práv

22 student práv Hodonín TOP 09
12. Nikol Sochorová

Nikol Sochorová

20 let

mateřská dovolená

20 mateřská dovolená Hodonín bezpp
13. Ing. Petr Krčmář

Ing. Petr Krčmář

40 let

ředitel výrobního závodu

40 ředitel výrobního závodu Hodonín TOP 09
14. Martina Blanářová

Martina Blanářová

23 let

studentka medicíny, raftařka

23 studentka medicíny, raftařka Hodonín bezpp
15. Ing. Čeněk Čechovský

Ing. Čeněk Čechovský

53 let

podnikatel

53 podnikatel Hodonín bezpp
16. Ing. Tomáš Sotoniak

Ing. Tomáš Sotoniak

30 let

IT analytik

30 IT analytik Hodonín TOP 09
17. Ing. Marek Zemčík 38 ředitel výrobního závodu Hodonín TOP 09
18. Mgr. Lada Vytrhlíková

Mgr. Lada Vytrhlíková

50 let

podnikatelka

50 podnikatelka Hodonín bezpp
19. Ladislav Malík 27 podnikatel Hodonín bezpp
20. Vladimír Raška

Vladimír Raška

50 let

sklenář

50 sklenář Hodonín bezpp
21. Michal Grombiřík, DiS.

Michal Grombiřík, DiS.

23 let

student JAMU, muzikant

23 student JAMU, muzikant Hodonín bezpp
22. Vladimír Komorný

Vladimír Komorný

57 let

řidič ČSAD

57 řidič ČSAD Hodonín bezpp
23. Zdara Drutarovský

Zdara Drutarovský

24 let

číšník

24 číšník Hodonín bezpp
24. Miroslav Velek

Miroslav Velek

59 let

fyzioterapeut

59 fyzioterapeut Hodonín bezpp
25. Bc. Martina Hurychová

Bc. Martina Hurychová

23 let

studentka sociální práce

23 studentka sociální práce Hodonín bezpp
26. Igor Mlýnek

Igor Mlýnek

44 let

operátor CNC strojů

44 operátor CNC strojů Hodonín bezpp
27. Olga Mikovičová

Olga Mikovičová

45 let

dietoložka

45 dietoložka Hodonín bezpp
28. Martin Helíšek

Martin Helíšek

22 let

student práv

22 student práv Hodonín bezpp
29. Ing. Vojtěch Kulčar

Ing. Vojtěch Kulčar

27 let

konstruktér - projektant

27 konstruktér - projektant Hodonín bezpp
30. Michal Tokoš

Michal Tokoš

23 let

finanční poradce

23 finanční poradce Hodonín bezpp
31. Ondřej Sukup

Ondřej Sukup

26 let

odborně-technický poradce

26 odborně-technický poradce Hodonín bezpp

Volební program

01 Přátelské město

 • Tvůrčí pracovní atmosféru na úřadech a vstřícnost k občanům.
 • Podpořit posílení kladného vztahu k městu, máme přece rádi Hodonín.
 • Naslouchat lidem, podpořit veřejná fóra a jednání u kulatých stolů.
 • U vjezdů do města zajistit odpovídající parkovou úpravu a osázení květinami.
 • Na nádražích umístit více informací o historii a rozvoji města.
 • Posílit počet asistentů prevence kriminality pro dohled nad vlakovým nádražím.

02 Stabilní město

 • Ekonomicky zdravé a stabilní město s vyrovnaným rozpočtem.
 • Využít dostupných a nenásilných možností k úsporným krokům při snižování provozních nákladů města a jeho organizací.
 • Účelné a transparentní nakládání s veřejnými finančními prostředky.
 • On-line dostupné smlouvy, veřejné zakázky a výběrová řízení.
 • Silnou a stabilní samosprávu po celé volební období.
 • Vytváření nových podmínek pro zaměstnanost a podporu podnikání.
 • Užší spolupráce radnice s živnostníky a podnikateli.
 • Profily zastupitelů s docházkou na jednání a se záznamem, jak hlasoval pro navržené body.

03 Kulturní město

 • Podporovat vícežánrové kulturní aktivity a pestrý společenský život.
 • Udržet a podporovat kulturní akce spojené s historií a tradicemi města.
 • Podpořit nové a kreativní kulturní projekty.
 • Realizovat celkovou rekonstrukci Domu kultury.
 • Umístit QR kódy na kulturní památky ve městě – odkaz na internet s vícejazyčným výkladem.
 • On-line portál pro podnikatele na vkládání svých akcí (koncerty, tématické večery apod.).
 • Iniciovat zajištění výuky lidové hudby v ZUŠ, případně zřízení lidové konzervatoře.

04 Mladé město

 • Zprostředkování nabídek krátkodobých brigád pro studenty a nezaměstnané.
 • Zřídit tzv. „JOB centrum“ - poradnu pro absolventy hledající práci a začínající živnostníky.
 • Podpořit projekty Dětského a Studentského parlamentu a neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.
 • Zajistit pro mladou generaci dostatečné podmínky pro aktivní a spokojený život ve městě.
 • Rovnoměrně dotovat sporty všech druhů a typů, stejně jako rozvoj osobnosti – debatní kluby, přírodovědné a humanitní soutěže, studentské spolky

05 Bezpečné město

 • Modernizovat technologii a podpořit rozšíření kamerového systému obzvláště na sídlištích, parkovištích a u zimního stadionu.
 • Doplnit osvětlení přechodů pro chodce a postupné osázení světelnými LED prvky.
 • Vyhodnotit a optimalizovat efektivitu nočního osvětlení, zabezpečit systémové osvětlení města.
 • Iniciovat okamžitou realizaci neprovedených protipovodňových opatření.
 • Cyklostezky řešit koncepčně, zajistit jejich bezpečné řešení a propojení.
 • Opravit chodníky, odstranit bariéry, instalovat bezpečnostní reliéfy pro nevidomé a slabozraké.
 • Opravit komunikace Janošíkova, Dobrovolského a Bří Čapků.
 • Podpořit výstavbu kruhového objezdu u nemocnice na ulici Měšťanská – Purkyňova.

06 Zdravé město

 • Propagovat zdravý životní styl, uplatnit účinné formy boje proti alkoholismu, kouření, toxikomanii a patologickému hráčství. Radikálně omezit formy hazardu na území města.
 • Podpořit rozvoj a případnou rekonstrukci sportovišť.
 • Více zapojit veřejnost do projektu Zdravé město a MA 21.
 • Vybudovat stezky pro in-line bruslaře a longboardisty.
 • Nadále podporovat zachování nemocnice a ekonomickou pomoc v oblasti investic – obměna sanitek, vybudování parkoviště, rekonstrukce vnitřní komunikace a chodníků.

07 Rozvíjející se město

 • Podpořit rozvoj lázeňství, obzvláště rozšířením a dostavbou lázeňského parku.
 • Koncepční pojetí parkování, vyhodnotit efektivitu placených úseků.
 • Zajistit další pozemky s cenovým zvýhodněním mladých rodin.
 • Podpořit jasnou urbanistickou vizi města a navrácení funkce městského architekta.
 • Podpořit významné investice zajišťující všestranný rozvoj města.

 08 Vyhledávané město

 • Prověřit možnost výstavby vodáckého kanálu na řece Moravě.
 • Na náměstích zřídit free Wi-fi zóny.
 • Posílit rozvoj cestovního ruchu podporou dostavby Baťova kanálu a zajištění souvisejících služeb.
 • Podpořit výstavbu vinného sklepu v rámci rozvoje areálu lázeňského parku.
 • Probudit noční život a povolit provoz restauračních zahrádek, v neobydlených lokalitách, do pozdních hodin.

09 Čisté město

 • Ekonomicky posílit a rozšířit projekt „Zelené město“.
 • Zefektivnit třídění odpadu, zajistit pro domácnosti škrobové sáčky pro biologický odpad.
 • Instalovat stojany se sáčky pro sběr psích exkrementů, zvýšit dohled nad povinnostmi majitelů psů.
 • Ve spolupráci s Českými drahami a.s. řešit důsledně přemnožení holubů v areálu nádraží a příslušnou očistu prostor.
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme