MUDr. Josef Drbal

52 let, ženatý, manželka je zdravotní sestrou, máme půlroční dcerku, po celou dobu bydlím v Brně – Líšni v rodinném domku.

Absolvoval jsem základní devítiletou školu v Brně-Líšni, následně gymnázium v Brně, Lerchova 63 se zaměřením na matematiku a fyziku, pak Lékařskou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nynější Masarykova univerzita). Mám atestaci v oboru vnitřní lékařství a nadstavbovou atestaci z klinické onkologie, získal jsem též zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost ve zdravotnictví.

Jsem členem České onkologické společnosti a Společnosti pro studium a léčbu bolesti, autorem či spoluautorem více než 180 domácích a zahraničních přednášek či publikací. Dále jsem členem Rady zdravého města Brno, členem dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří v Brně a Nemocnice Boskovice s.r.o. Z předchozích aktivit bych zmínil činnost v rámci lékařského konzilia prezidenta republiky V.Havla, v Centrální etické komisi, v expertní pracovní skupině místopředsedy vlády k otázkám reformy zdravotnictví v návaznosti na veřejné rozpočty, působil jsem také jako národní reprezentant ČR v evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO – European Sociaety for Medical Oncology), v komisi Ministerstva zdravotnictví ČR pro mammografický screening, ve vědecké radě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity apod.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme