Informace z MČ Brno-Židenice

Židenický zpravodaj bez názorů opozice

19. 11. 2012
„S ohledem na památku 17. listopadu jako jednoho z největších svátků novodobé historie naší země, chtěla naše místní organizace připomenout občanům, že komunismus sebou přinášel a přináší ztrátu nejen majetku, ale hlavně svobody,“ sdělil Petr Kunc, zastupitel MČ Brno-Židenice za TOP 09.  „Takový článek však židenická radnice otisknout odmítla,“ prohlásil Kunc. „Oficiálně uvedeným důvodem je nedostatek místa v obecním periodiku, kde my jako opozice nemáme žádný vymezený prostor a naše příspěvky, pokud jsou vůbec otištěny, smějí mít jen 1800 znaků oproti 12 stranám koalice,“ doplnil Kunc.
Číst více

Konec dětských hřišť v Židenicích?

1. 10. 2012
Bydlím na okraji městské části Brno-Židenice, konkrétně v Zábrdovicích a jsem otec dvou malých dětí (2 a 5 let). Pamatuji si dobu, kdy tady bylo dětské hřiště v podstatě na každém rohu, stejně tak tomu bylo i s lavičkami ke krátkému odpočinku. V současné době se zde již nenachází jediné funkční dětské hřiště a to ani v té základní, mnohdy plně dostačující, podobě - pískoviště, malá prolézačka či houpačka a nějaká ta lavička. A já se tedy ptám, čím to je?
Číst více

RUD či BLUD

1. 10. 2012
Tímto bych si dovolil polemizovat s panem místostarostou Nesibou nad jeho článkem " Vládní politika nevlídná Brnu“, který vyšel v minulém Zpravodaji. Návrh zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), tak jak jej prosadila TOP 09 a STAN, zajišťuje prakticky všem obcím v celé ČR více peněz do obecních rozpočtů.  Protože malým obcím a městům náklady neustále rostou, bylo cílem tohoto návrhu, navýšit tyto rozpočty a umožnit jim nejen pokrýt vyšší náklady, ale zejména investovat. Kolik každá obec či město dostane navíc, najdete na www.obcelidem.cz , např. Tišnov (8662 obyvatel) dostane navíc 18mil Kč, obec Rudice (909 obyvatel) získá o 1,938 mil Kč více.
Číst více

Židenická radnice nedodržuje povinnosti stavebníka

„Stavební úřad městské části požaduje dodržování povinností po občanech, avšak židenická radnice povinnosti stavebníka sama nedodržuje,“ uvedl MUDr. Libor Vyskočil zastupitel ZMB za TOP 09. Stavební úpravy objektu na rohu ulic Vojanova a Vymazalova jsou prováděny bez viditelně označené vývěsky STAVBA POVOLENA. „Proto jsem starostovi Židenic panu Ing. Romanovi Vašinovi zaslal písemný dotaz, zda je k dotčené stavbě vydáno pravomocné stavební povolení,“ uvedl Jan Hlobil zastupitel ZMČ Brno-Židenice. Stavba probíhá již minimálně od 27.3. 2012. Stavebními úpravami došlo ke znehodnocení fasády a výloh objektu, který se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace, současně byl podaný písemný dotaz stavebnímu úřadu v Židenicích, zda k projektové dokumentaci bylo doloženo závazné stanovisko odboru památkové péče MMB. „Další otázkou je, zda v projektu bylo řešeno parkování či jakým způsobem byla povolena výjimka z ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb“. dodal Hlobil.  
Číst více

Zakázka za 40 miliónů? Diletantská

Ve středu 18. 4. 2012 jsem na zasedání Zastupitelstva vyzval odpovědného místostarostu a radu MČ Brno Židenice ke zrušení výběrového řízení na provádění údržby veřejné zeleně a komunikací. Zrušení výběrového řízení je jedinou cestou, jak se vypořádat s dle mého názoru nezákonnou a diletanstkou, slušně řečeno, veřejnou soutěží, protože množství závad v ní je katastrofální. A to je přitom uvedená předpokládaná cena zakázky 40 miliónů korun. A to za situace, kdy oproti minulému volebnímu období je na radnici místo tří celkem pět placených politiků (starosta, tři místostarostové a uvolněný zastupitel), což stojí rozpočet MČ Židenice každý rok o více než milion korun navíc a to v době úspor. Přesto kvalita odvedené práce je v tomto případě žalostná.  
Číst více

Dostupnost akutní lékařské péče pro občany Židenic

Zdravotní péče (lůžková i ošetřovatelská) je pro nás občany Židenic největší mírou zajištěna ve Vojenské nemocnici. Ta se v průběhu let integrovala do krajského systému poskytovatelů zdravotnických služeb a poskytuje léčbu nejen pacientům ze spádové oblasti, kam Židenice patří, ale poskytuje tuto léčbu všem, kteří se s důvěrou obrátí na toto zdravotnické zařízení.
Číst více

Ideová studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora

14. 3. 2012
Díky snaze o opozici konstruktivní a taktéž osobnímu nasazení P. Kunce (TOP 09) se ve spolupráci se současnou židenickou radnicí podařilo dotáhnout jeden nápad ke zdárnému konci. Městská část Brno-Židenice vyhlasila veřejnou ideovou soutěž na „Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích“ a snad se tak v budoucnu můžeme těšit na řadu kvalitních návrhů. Účast v soutěži je otevřená, pokud tedy máte ve svém okolí potencionálního tvůrce "studie", budeme jen rádi za rozšíření spektra možného budoucího vzezření Bílé hory.
Číst více

Sloučit, či nesloučit?

"Již krátce po volbách koncem roku 2010 nově vzniklá koalice na brněnské velké radnici slibovala systémové změny brněnského zdravotnictví. Stejně jako v letech minulých se opět oprášil návrh na sloučení obou městských nemocnic, a to Nemocnice Milosrdných bratří a Úrazové nemocnice pod jednou společnou organizaci.", píše zastupitel Libor Vyskočil.
Číst více

Židenice potřebují uklidit

13. 2. 2012
a já jsem zvyklá na pořádek na operačním sále.... tak přesně s tímhle jsme vstupovala před rokem a něco do voleb. Občan totiž od radnice v Horní Dolní, v Karlově Studánce nebo v Židenicích chce hlavně dvě věci: Aby bylo na ulici bezpečno a aby tam byl pořádek.
Číst více

Zachovejme židenickou smuteční síň

29. 12. 2011
Přestože obřadní síň v Brně-Židenicích sloužila ještě před čtyřmi lety pozůstalým  z velké části Brna, začátkem října tohoto roku rozhodla Rada města Brna o její demolici.Vlastník této smuteční síně, město Brno, udal jako hlavní důvod zbourání nedostatek peněz na její opravu.Kromě varianty rekonstrukce ,která se dle vypracované studie jevila jako nejdražší, byly původně ve hře ještě dvě varianty.Dle jedné by se měla původní budova zbourat a na jejím místě by se měla postavit budova nová a menší,dle druhé varianty se měl objekt zakonzervovat do doby, než se vyčlení peníze na jeho opravu. Demolice  nákladem kolem 5 miliónů se však nyní jeví brněnské městské radě jako nejlepší řešení.
Číst více
 <  1 2 3 4 5 6   > Články 41 - 50 z 59

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme