Městská část Brno-Židenice

Židenice snižují plochu zeleně

22. 2. 2013
Přes značný odpor opozice i občanů se radnice v Brně- Židenicích rozhodla vyjmout z významné zeleně 500m2 Tyršova parku a park na rohu ulic Zábrdovická a Kuldova. V případě parku Kuldova TOP 09-Židenice souhlasí s nutností tuto lokalitu řešit, avšak na rozdíl od radnice zásadně trvá na zachování stávajícího podílu zeleně. Původně předložený návrh, který uvedenou lokalitu měnil výhradně na parkoviště, tuto podmínku nesplňoval a současně také nerespektoval ochranná pásma technické infrastruktury. Je pro mě však zcela nepochopitelné, že se velká koalice spolu se Zelenou pro Židenice rozhodla zrušit část Tyršova parku, aby tím umožnila developerovi vybudovat sjezd na ulici Gajdošova.
Číst více

Židenická radnice ruší parky, aby vyšla vstříc záměrům developera

22. 2. 2013
Z aktualizovaného harmonogramu výstavby VMO vyplývá posunutí termínu realizace Vinohradských tunelů až o 15 let. Tato skutečnost má zásadní vliv na životní prostředí v nyní nejexponovanější obydlené části  velkého městského okruhu (VMO), kterou je ulice Svatoplukova a Gajdošova. Počet vozidel, která tudy denně projedou, se blíží hranici 45 tis, hodnoty znečištění polétavým prachem a oxidy dusíku jsou jedny z nejvyšších v celém městě Brně. Naděje na brzké řešení tohoto problému se s ohledem na tristní finanční situaci limitně blíží nule. Jediná šance, jak hodnoty zdraví škodlivých produktů dopravy alespoň trochu zmírnit, je zachování a podpora zeleně kolem tohoto významného dopravního tahu. Proto se jako zcela nepochopitelný jeví záměr radnice v Brně- Židenicích snížit podíl významné zeleně v této městské části, dokonce přímo v lokalitě Gajdošova.
Číst více

Proč musela zmizet tramvaj č.13?

18. 2. 2013
Oficiální důvod, že naše tramvaj 13 musela být obětována z důvodu úspor, se zdá mírně řečeno nepravděpodobný. Vždyť podnik dopravy města Brna hospodaří s rozpočtem v řádu miliard a ušetřit v něm 50 milionů lze jistě i mnoha jinými způsoby. Koneckonců v nejbližší době bude zřízen post generálního ředitele, přičemž stávající ředitel samozřejmě dále zůstane s celým svým aparátem, o kancelář auto a asi ani sekretářku se zřejmě dělit nebudou. Ne, kdepak, skutečný důvod zmizení tramvaje číslo 13 je potřeba hledat jinde. Při podrobném mapování souvislostí nelze nenarazit na až podivuhodnou souhru náhod. Anebo… že by to nebyly náhody?
Číst více

Židenický zpravodaj bez názorů opozice

19. 11. 2012
„S ohledem na památku 17. listopadu jako jednoho z největších svátků novodobé historie naší země, chtěla naše místní organizace připomenout občanům, že komunismus sebou přinášel a přináší ztrátu nejen majetku, ale hlavně svobody,“ sdělil Petr Kunc, zastupitel MČ Brno-Židenice za TOP 09.  „Takový článek však židenická radnice otisknout odmítla,“ prohlásil Kunc. „Oficiálně uvedeným důvodem je nedostatek místa v obecním periodiku, kde my jako opozice nemáme žádný vymezený prostor a naše příspěvky, pokud jsou vůbec otištěny, smějí mít jen 1800 znaků oproti 12 stranám koalice,“ doplnil Kunc.
Číst více

Konec dětských hřišť v Židenicích?

1. 10. 2012
Bydlím na okraji městské části Brno-Židenice, konkrétně v Zábrdovicích a jsem otec dvou malých dětí (2 a 5 let). Pamatuji si dobu, kdy tady bylo dětské hřiště v podstatě na každém rohu, stejně tak tomu bylo i s lavičkami ke krátkému odpočinku. V současné době se zde již nenachází jediné funkční dětské hřiště a to ani v té základní, mnohdy plně dostačující, podobě - pískoviště, malá prolézačka či houpačka a nějaká ta lavička. A já se tedy ptám, čím to je?
Číst více

RUD či BLUD

1. 10. 2012
Tímto bych si dovolil polemizovat s panem místostarostou Nesibou nad jeho článkem " Vládní politika nevlídná Brnu“, který vyšel v minulém Zpravodaji. Návrh zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), tak jak jej prosadila TOP 09 a STAN, zajišťuje prakticky všem obcím v celé ČR více peněz do obecních rozpočtů.  Protože malým obcím a městům náklady neustále rostou, bylo cílem tohoto návrhu, navýšit tyto rozpočty a umožnit jim nejen pokrýt vyšší náklady, ale zejména investovat. Kolik každá obec či město dostane navíc, najdete na www.obcelidem.cz , např. Tišnov (8662 obyvatel) dostane navíc 18mil Kč, obec Rudice (909 obyvatel) získá o 1,938 mil Kč více.
Číst více

Židenická radnice nedodržuje povinnosti stavebníka

„Stavební úřad městské části požaduje dodržování povinností po občanech, avšak židenická radnice povinnosti stavebníka sama nedodržuje,“ uvedl MUDr. Libor Vyskočil zastupitel ZMB za TOP 09. Stavební úpravy objektu na rohu ulic Vojanova a Vymazalova jsou prováděny bez viditelně označené vývěsky STAVBA POVOLENA. „Proto jsem starostovi Židenic panu Ing. Romanovi Vašinovi zaslal písemný dotaz, zda je k dotčené stavbě vydáno pravomocné stavební povolení,“ uvedl Jan Hlobil zastupitel ZMČ Brno-Židenice. Stavba probíhá již minimálně od 27.3. 2012. Stavebními úpravami došlo ke znehodnocení fasády a výloh objektu, který se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace, současně byl podaný písemný dotaz stavebnímu úřadu v Židenicích, zda k projektové dokumentaci bylo doloženo závazné stanovisko odboru památkové péče MMB. „Další otázkou je, zda v projektu bylo řešeno parkování či jakým způsobem byla povolena výjimka z ustanovení § 5 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb“. dodal Hlobil.  
Číst více

Zakázka za 40 miliónů? Diletantská

Ve středu 18. 4. 2012 jsem na zasedání Zastupitelstva vyzval odpovědného místostarostu a radu MČ Brno Židenice ke zrušení výběrového řízení na provádění údržby veřejné zeleně a komunikací. Zrušení výběrového řízení je jedinou cestou, jak se vypořádat s dle mého názoru nezákonnou a diletanstkou, slušně řečeno, veřejnou soutěží, protože množství závad v ní je katastrofální. A to je přitom uvedená předpokládaná cena zakázky 40 miliónů korun. A to za situace, kdy oproti minulému volebnímu období je na radnici místo tří celkem pět placených politiků (starosta, tři místostarostové a uvolněný zastupitel), což stojí rozpočet MČ Židenice každý rok o více než milion korun navíc a to v době úspor. Přesto kvalita odvedené práce je v tomto případě žalostná.  
Číst více

Dostupnost akutní lékařské péče pro občany Židenic

Zdravotní péče (lůžková i ošetřovatelská) je pro nás občany Židenic největší mírou zajištěna ve Vojenské nemocnici. Ta se v průběhu let integrovala do krajského systému poskytovatelů zdravotnických služeb a poskytuje léčbu nejen pacientům ze spádové oblasti, kam Židenice patří, ale poskytuje tuto léčbu všem, kteří se s důvěrou obrátí na toto zdravotnické zařízení.
Číst více

Ideová studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora

14. 3. 2012
Díky snaze o opozici konstruktivní a taktéž osobnímu nasazení P. Kunce (TOP 09) se ve spolupráci se současnou židenickou radnicí podařilo dotáhnout jeden nápad ke zdárnému konci. Městská část Brno-Židenice vyhlasila veřejnou ideovou soutěž na „Vytvoření ideové studie na revitalizaci lesoparku a vyhlídky Bílá hora v Brně Židenicích“ a snad se tak v budoucnu můžeme těšit na řadu kvalitních návrhů. Účast v soutěži je otevřená, pokud tedy máte ve svém okolí potencionálního tvůrce "studie", budeme jen rádi za rozšíření spektra možného budoucího vzezření Bílé hory.
Číst více
 <  1 2 3 4 5 6   > Články 31 - 40 z 53

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme