Turecké hospodářství radnice připravuje občany Brna-střed o miliony

5. 10. 2015

Počet neobsazených bytů ve správě radnice roste, zatímco investice do bytů katastrofálně klesají. A do toho ještě radnice co měsíc poruší nějaký zákon.

"Obyvatelé Brna-střed byli před rokem ujišťováni volebními sliby vítězného hnutí, že "Hůř už to nejde", a že "Zabydlíme stovky prázdných bytů v centru". Po roce vládnutí se však ukazuje pravý opak. Zatímco liduprázdný Zelný trh je vizitkou vedení radnice, která se vidí prostým okem, prázdné obecní byty jsou výsledkem tureckého hospodaření a skrývají se v prostých číslech,‘‘ uvedl Bohumil Straka předseda kontrolního výboru ZMČ Brno-střed.

Alarmující počet neosazených bytů nedávno zaujal i datové experty Českého rozhlasu, kteří ve své studii zpracovali aktuální tabulku 556 neobsazených bytů do interaktivní mapy a vyčíslili, že Brno-střed přichází na ušlém nájemném o 2 miliony měsíčně. Dle radničních údajů bylo v lednu 2012 neobsazených 423 z 5122 obecních bytů, v září 2014 to bylo 454 neosazených bytů. Nyní je to dokonce 556 z celkových 4500 bytů. Dle radniční zprávy o hospodaření za 1. pololetí roku 2015 bylo vybráno na nájemném plánovaných 156 z 312 milionů, tedy přesně 50%. Do oprav a údržby bytových domů však radnice vrátila jen 78 milionů, tedy 28%. Investice tak jedou doslova na půl plynu a zbytek peněz leží ladem na účtu.

"Takové plnění rozpočtu je nejen tragické a nemorální, ale spatřuji v tom porušení zákona o obcích, protože klíčovou povinností je nakládat s majetkem (včetně jeho správy) s péčí řádného hospodáře, nikoli s péčí "tureckého hospodáře". Na znepokojivý vývoj rostoucího počtu neobsazených bytů jsem upozorňoval již několikrát, a žádal jsem minulou i současnou radniční koalici o zlepšení stavu," dodal Straka.

A jaké je řešení? V prvé řadě je třeba všechny obyvatelné neobsazené byty aktivně nabízet na radniční vývěsce, není možné, aby tam viselo jen pár desítek bytů místo stovek. Řešením je i snížení nájemného u volných velkometrážních či méně kvalitních bytů. V poslední fázi je nutné zvážit možnou privatizaci za tržní cenu u dlouhodobě neobsazených a neatraktivních bytů.

Klára Pěknicová, krajská manažerka

Brno, 5.10.3015

ŠTÍTKY

Volby:
2014 zastupitelstva obcí - Brno-střed - 1. Bohumil Straka

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme