Sídliště v Kamenkách? TOP 09 se bojí komplikací

27. 4. 2015

Černovické zastupitelstvo odhlasovalo záměr vybudování nového sídliště v lokalitě Kaménky. TOP 09 není se stávající situací příliš spokojená. Důvodem je nedořešené dopravní napojení lokality a vysoká kapacita plánovaného sídliště To se jako problematické ukázalo i při veřejné prezentaci projektu.

Na polích při ulici Černovická má v první fázi vzniknout 1000 nových bytů s 2700 obyvateli a stejný počet poté ve fázi druhé. Počet obyvatel Černovic tak výhledově vzroste o více než dvě třetiny. Celé území má být v první fázi napojeno pouze jedním výjezdem na ulici Charbulovu, která je již dnes ve špičce dopravně přetížená. V projektu navíc chybí dostatečná občanská vybavenost a není jasné, zda bude například dostačovat kapacita škol. „Budeme prosazovat, aby sídliště bylo ještě před začátkem stavby napojeno na 2 výjezdy,“ říká zastupitel Ladislav Kotík. „Nebojujeme proti tomu, aby v Černovicích vzniklo nové sídliště, ale proti rozsahu navrhovaného projektu, na který není městská část z mnoha hledisek vůbec připravena,“ dodává Kotík.

Vysoké hodnoty IPP

Ředitelka společnosti IMOS v páteční Rovnosti uvedla, že stížnosti lidí nemají velkou váhu, protože územní plán zde s byty počítá. Je však třeba podotknout, že investor kupoval pozemky s IPP mezi 0,4 až 0,9. Ten byl poté v roce 2013 nestandardním způsobem na základě pouhé žádosti investora navýšen na 1,8. Nyní po intervenci zastupitelů TOP 09 sám investor souhlasí se snížením indexu na 1,2, což je ale stále násobek hodnot před rokem 2013.

Osud německé školy

Členové a zastupitelé TOP 09 se také aktivně zapojují do činnosti Černovického sdružení. To se snaží mimo jiné vyvolat diskuzi o osudu staré německé školy na ulici Charbulova. Město Brno, které je vlastníkem budovy, se snaží už téměř 2 roky budovu neúspěšně prodat. Podle TOP 09 by bylo vhodnější budovu pronajmout a využívat jí pro komunitní účely a jako případnou rezervu při nedostatku míst ve školách či školkách. „V Černovicích chybí takové centrum, kde by se mohli scházet občané a které by mohla využívat jak radnice, tak spolky. Prodej této budovy by takovou možnost navždy vyloučil, “ uzavřel Kotík. 

TOP 09

ŠTÍTKY

Volby:
2014 zastupitelstva obcí - Brno-Černovice - 1. Ladislav Kotík

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme