Rozpočet

Předpokládané příjmy                                                                                          1 665 000 Kč

Zůstatek hospodaření za minulé období (k 30.5.2014)                                           164 000 Kč

Nominační příspěvky členů                                                                                      520 000 Kč

Dary                                                                                                                          550 000 Kč

Příspěvek z centrály                                                                                                 431 000 Kč

 

Předpokládané výdaje                                                                                          1 500 000 Kč

Provozní náklady (krátkodobé pronájmy apod.)                                                       100 000 Kč

Produkční náklady (grafika, výroba spotů, výroba stánků apod.)                             300 000 Kč

Internet, sociální sítě                                                                                                 150 000 Kč

Tisk a distribuce volebních materiálů                                                                        650 000 Kč

Akce, kontaktní kampaň                                                                                            100 000 Kč

Reklama                                                                                                                    150 000 Kč

 

Rezerva                                                                                                                   165 000 Kč

 

Jedná se o návrh rozpočtu volební kampaně. Skutečnost může být odlišná a může dojít i k přesunu finančních prostředků mezi výdajovými položkami podle aktuální potřeby.

Copyright © 2009-2020  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme