Finanční podpora

Jak finančně podpořit politickou stranu TOP 09 v Jihomoravském kraji?

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem jak finančně podpořit TOP 09 je pomocí platební karty přes zabezpečené webové rozhraní nebo formou klasického bankovního převodu. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na stránce my.top09.cz/dary/. Ve formuláři do pole "Příjemce" uveďte Jihomoravskou organizaci.

Částku do výše 20 000 Kč lze darovat platební kartou prostřednictvím webového rozhraní. Jedná se o velmi rychlý a efektivní způsob podpory. Vyplněním formuláře, souhlasem s podmínkami a odesláním příslušné finanční částky dojde k uzavření darovací smlouvy a bude Vám e-mailem zasláno "Potvrzení o přijetí daru" v podobě, kterou budete moci použít při zpracování Vašeho daňového přiznání. Využijete-li možnost platby klasickým bankovním převodem, po vyplnění údajů Vám na e-mail zašleme předvyplněnou darovací smlouvu, tu prosím dvakrát vytiskněte, podepište a zašlete nám ji k potvrzení.

Pokud chcete smlouvu vyplnit ručně, prosíme, abyste si 2x vytiskli příslušnou darovací smlouvu - Darovací smlouva s fyzickou osobou.pdf (562.8 kB), Darovací smlouva s právnickou osobou.pdf (626.9 kB), obě kopie vyplnili, vlastnoručně podepsali a obě odeslali na adresu Celostátní kancelář TOP 09, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1. Nezapomeňte do smlouvy doplnit určení daru Jihomoravskému kraji. Ve své bance pak zadejte příkaz k převodu přímo na naše oficiální volební konto u České spořitelny 20091122 / 0800. Do políčka „zpráva pro příjemce“ uveďte celé své jméno / firmu, telefon a úplnou adresu. Fyzické osoby uvedou jako variabilní symbol své rodné číslo, právnické osoby své IČ. Každý dárce bez rozdílu uvede jako specifický symbol číslo: 5555. Garantujeme Vám, že jednu kopii Vám zašleme potvrzenou zpět.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů ohledně darů se obracejte na Celostátní kancelář TOP 09.

Informace o možnosti odečtu darů z daňového základu

Z hlediska platných daňových předpisů může dárce, je-li fyzickou osobou (zaměstnanec, OSVČ), odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však takto odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně. Je-li dárce právnickou osobou, má nárok na odečtení hodnoty daru od základu daně, pokud hodnota jeho daru bude činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze takto snížit nejvýše o 5 % základu daně.


Přehledy příjmů a seznamy dárců

TOP 09 jako první parlamentní strana začala zveřejňovat své dárce a výši darů na internetu. Ve světle posledních korupčních kauz se rozhodla přistoupit k dalším krokům, které by měly ještě více zprůhlednit financování politických stran. Od 1. února 2011 TOP 09 začala zveřejňovat veškeré příjmy politické strany včetně darů, které dosud nebyly schváleny předsednictvem. TOP 09 se zavazuje, že na tomto účtu budou absolutně všechny příjmy včetně členských příspěvků. Považujeme tento systém za výrazně přínosnější a otevřenější než tzv. "transparentní účet".

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Miroslav Kalousek:O čem Andrej Babiš sní, z toho slušní lidé nespí.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám, proč volíte TOP 09
Děkujeme