8.Ing. Jiří Kuchař

jednatel firmy, předseda regionálního výboru TOP 09

1. 8. 2014

Narodil jsem se 17. listopadu 1970. V roce 1994 jsem absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby.
Krátce jsem pracoval jako projektant a od roku 1995 jako mistr stavební výroby. V současné době působím jako jednatel a ředitel stavební společnosti Casta dopravní stavby s.r.o. se sídlem v Písku.
Na ustavujícím sněmu regionální organizace v Písku v říjnu 2009 jsem byl zvolen předsedou regionální organizace TOP 09 a tuto funkci zastávám dodnes.