1. 8. 2014

Narodil jsem se 18. 7. 1960. Magisterský titul jsem získal na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích.
Jako ředitel základní školy jsem začal pracovat v roce 1999 na ZŠ Svobodná. V roce 2004 jsem přestoupil na ZŠ Jana Husa, kde působím dodnes.
I nad rámec své práce se podílím na organizaci různých dětských soutěží a akcí.
Kandiduji jako nestraník.