1. 8. 2014

Narodil jsem se 2. března 1972. V roce 1996 jsem promoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni.
Od roku 1996 pracuji v písecké nemocnici na oddělení gynekologie a porodnictví. V roce 1999 a 2003 jsem úspěšně složil I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2006 jsem obdržel licenci ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení. Do roku 2007 jsem působil ve funkci vedoucího lékaře písecké porodnice. Od října 2007 jsem provozovatelem a lékařem privátní gynekologicko-porodnické ambulance a současně pokračuji v práci na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek. Jsem členem odborných společností ČGPS a SSG.
V roce 2010 jsem byl zvolen za TOP 09 zastupitelem města Písek a předsedou sociální komise města Písek. Od roku 2011 jsem členem Rady města Písek. V rámci TOP 09 působím jako člen výboru městské organizace Písek.