1. 8. 2014

Narodil jsem se 27. června 1973. Absolvoval jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 5. – 12. ročník, aprobace biologie – chemie a specializační studium Výchovného poradenství na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Svou profesní kariéru jsem začal na ZŠ E. Beneše v Písku, odkud jsem odešel na gymnázium, kde stále působím. V roce 2006 jsem se stal zástupcem ředitele. Tuto pozici zastávám dodnes.
Od roku 2005 jsem členem školské rady Gymnázia v Písku a od roku 2011 jsem byl členem i školské rady ZŠ J. K. Tyla v Písku. V současné době působím i jako člen správní rady Kulturního centra města Písku.