1. 8. 2014

Narodil jsem se 12. 5. 1945. V roce 1969 jsem úspěšně ukončil studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, obor chemie. V roce 1982 jsem obdržel doktorát z anorganické chemie.
Celý aktivní život jsem se zabýval analytickou chemií. Nyní jsem v důchodu.