1. 8. 2014

Narodil jsem se 21. 3. 1957. Absolvoval jsem střední průmyslovou školu strojní ve Strakonicích. V roce 1985 jsem ukončil nástavbové pomaturitní studium požární ochrany ve Frýdku-Místku.
V roce 1982 jsem se stal příslušníkem Okresní správy požární ochrany pro územní odbor Písek. Zde jsem pracoval ve funkcích náčelníka strojní a protiplynové služby v denním zaměstnání a později i v zásahové jednotce. Byl jsem také instruktorem potápění pro Hasičský záchranný sbor.
Od roku 1999 až dosud jsem osobou samostatně výdělečně činnou v oboru požární ochrany. Od roku 2004 zároveň působím ve firmě, která nabízí služby sahající od zpracování projektové dokumentace po realizaci na stavbách a revizi požárních zařízení. Zároveň provozuje plnírnu CO2, sklad plynů atd.
Od roku 2010 jsem členem TOP 09.