1. 8. 2014

Narodil jsem se 1. 9. 1954. V roce 1978 jsem úspěšně ukončil studium na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích v oboru národní škola a výtvarná výchova. V roce 2013 jsem na Jihočeské univerzitě absolvoval pětisemestrové studium výchovného poradenství pro základní a střední školy.
Do roku 1990 jsem učil na několika základních školách. V roce 1990 jsem založil Základní školu Svobodná v Písku a do roku 1993 vykonával funkci ředitele. V roce 1994 jsem působil jako redaktor vydavatelství Vltava Labe Press a zároveň nastoupil jako učitel a vychovatel na ZŠ a MŠ Čížová, kde jsem pracoval do roku 1996. V letech 1996-2000 jsem pracoval jako učitel na ZŠ Kluky a v období 2001-2007 jsem zastával funkci ředitele ZŠ Cehnice. V současné době pracuji jako učitel a výchovný poradce na SOU a SOŠ Písek.
Dlouhodobě se zabývám problematikou vzdělávání. Mimo jiné jsem byl členem školské komise města Písek a po dobu tří let jsem spolupracoval s MŠMT ČR na návrhu kariérního řádu ve školství.