1. 8. 2014

Narodil jsem se 14. 10. 1973. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, obor matematika-fyzika pro 5.-12. ročník. Absolvoval jsem i seminář pro učitele waldorfského školství.
Od roku 1997 až dodnes učím na ZŠ Svobodná. Zastávám pozici zástupce ředitele.
Ve volném čase se věnuji ochotnickému divadlu a hudbě.
Kandiduji jako nezávislý.