1. 8. 2014

Narodil jsem se 20. 11. 1980. Obor všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jsem absolvoval v roce 2006.
Následovalo pět let přípravy k atestaci v písecké nemocnici na Gynekologicko-porodnickém oddělení, kde jsem se po roce na pozici lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru stal zástupcem primáře.
Kandiduji jako nestraník