Koridor

15. 10. 2013

Při návrhu zadání na změnu Územního plánu (ÚP) v osadě Bukovec bylo zjištěno, že při projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla provedena tzv. homogenizace úseku stávající silnice E55 od rybníka Štilec přes křížení s železnicí k osadě Bukovec. Jde prakticky o částečnou úpravu trasy silnice pro napojení na projektovanou dálnici. Přitom byl stanoven koridor o šířce 100 m, který zasahuje několik stávajících obytných domů a řadu stavebních pozemků a v podstatě znamená stavební uzávěru a eventuální demolici domů při realizaci.
Tyto Zásady se projednávaly několik let a obec Kamenný Újezd byla ze zákona účastníkem tohoto řízení. Bohužel - buď z neznalosti, nebo z nevědomosti - neuplatnila v této věci připomínky a Zásady vstoupily v platnost i s koridorem v roce 2011.
Naštěstí v současné době probíhá aktualizace Zásad, kde je možné projednat změnu a případně zúžení koridoru tak, aby se stávajícím domům vyhnul. Kdyby ale soukromý investor nevyvolal změnu ÚP č. 3, zůstal by patrně koridor v Zásadách dál.
Je otázka, jestli podobných „dárečků“ vyvolaných nedostatky v činnosti úředníků na všech úrovních na nás nečeká víc. Proto je třeba pečlivě sledovat vývoj přípravy nového územního plánu. V každém případě musí být toto řízení veřejné a transparentní, aby občané měli kontrolu na tím, co se v ÚP objeví.

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme