Občasník č. 3 - 10/2013

Úvod

15. 10. 2013
Vážení občané, jak jsme slíbili v červencovém čísle našeho Občasníku, snažíme se zlepšit proud informací k Vám, našim čtenářům a příznivcům. Doba nám v tomto přeje, protože každodenní život přináší nové a nové události. Raději bychom se sice věnovali svým rodinám, profesím a zálibám, než komunální politice, ale to však bohužel nejde.
Číst více

Facebook

15. 10. 2013
Rádi bychom Vám sdělili, že mladí občané Kamenného Újezdu založili facebookovou stránku s názvem Náš Kameňák, na níž svým pohledem zajímavě glosují život v obci.Na předminulém zasedání Zastupitelstva obce pan starosta editorům slíbil zveřejnit jejich adresu v Obecním zpravodaji.Protože se tak dosud nestalo, zveřejňujeme ji my: www.facebook.com/NasKamenak.
Číst více

Farská louka

15. 10. 2013
Farská louka (vedle Hromadů směrem dolů k Lazně) připadla obci a obecní úřad zahájil práce na ZTV (základní technická vybavenost)), tj. na vybudování komunikace a sítí. Vznikne tak několik stavebních parcel.Jsme přesvědčeni, že OÚ by v předstihu měl stanovit pravidla prodeje a seznámit s nimi občany. Předejde se tak zbytečným dohadům, komu se bude co, kdy a za kolik prodávat.
Číst více

Koridor

15. 10. 2013
Při návrhu zadání na změnu Územního plánu (ÚP) v osadě Bukovec bylo zjištěno, že při projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla provedena tzv. homogenizace úseku stávající silnice E55 od rybníka Štilec přes křížení s železnicí k osadě Bukovec. Jde prakticky o částečnou úpravu trasy silnice pro napojení na projektovanou dálnici. Přitom byl stanoven koridor o šířce 100 m, který zasahuje několik stávajících obytných domů a řadu stavebních pozemků a v podstatě znamená stavební uzávěru a eventuální demolici domů při realizaci.
Číst více

Velké dějiny malého města

15. 10. 2013
Zakoupil jsem si knihu o dějinách naší obce. Je to krásná a potřebná publikace, která profesionálním způsobem mapuje život obce od pravěku po rok 1945. Všichni tři autoři vyčerpávajícím způsobem zpracovali fakta o době, která byla předmětem jejich profesionálního zájmu. Publikace se tak důstojně zařadila mezi díla, jakých je o historii obce naší velikosti dost málo.
Číst více

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Děkujeme