15. 10. 2013

Úvod

Vážení občané, jak jsme slíbili v červencovém čísle našeho Občasníku, snažíme se zlepšit proud informací k Vám, našim čtenářům a příznivcům. Doba nám v tomto přeje, protože každodenní život přináší nové a nové události. Raději bychom se sice věnovali svým rodinám, profesím a zálibám, než komunální politice, ale to však bohužel nejde.

Celý článek
15. 10. 2013

Facebook

Rádi bychom Vám sdělili, že mladí občané Kamenného Újezdu založili facebookovou stránku s názvem Náš Kameňák, na níž svým pohledem zajímavě glosují život v obci.Na předminulém zasedání Zastupitelstva obce pan starosta editorům slíbil zveřejnit jejich adresu v Obecním zpravodaji.Protože se tak dosud nestalo, zveřejňujeme ji my: www.facebook.com/NasKamenak.

Celý článek
15. 10. 2013

Farská louka

Farská louka (vedle Hromadů směrem dolů k Lazně) připadla obci a obecní úřad zahájil práce na ZTV (základní technická vybavenost)), tj. na vybudování komunikace a sítí. Vznikne tak několik stavebních parcel.Jsme přesvědčeni, že OÚ by v předstihu měl stanovit pravidla prodeje a seznámit s nimi občany. Předejde se tak zbytečným dohadům, komu se bude co, kdy a za kolik prodávat.

Celý článek
15. 10. 2013

Koridor

Při návrhu zadání na změnu Územního plánu (ÚP) v osadě Bukovec bylo zjištěno, že při projednávání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje byla provedena tzv. homogenizace úseku stávající silnice E55 od rybníka Štilec přes křížení s železnicí k osadě Bukovec. Jde prakticky o částečnou úpravu trasy silnice pro napojení na projektovanou dálnici. Přitom byl stanoven koridor o šířce 100 m, který zasahuje několik stávajících obytných domů a řadu stavebních pozemků a v podstatě znamená stavební uzávěru a eventuální demolici domů při realizaci.

Celý článek
15. 10. 2013

Velké dějiny malého města

Zakoupil jsem si knihu o dějinách naší obce. Je to krásná a potřebná publikace, která profesionálním způsobem mapuje život obce od pravěku po rok 1945. Všichni tři autoři vyčerpávajícím způsobem zpracovali fakta o době, která byla předmětem jejich profesionálního zájmu. Publikace se tak důstojně zařadila mezi díla, jakých je o historii obce naší velikosti dost málo.

Celý článek
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme