16. 8. 2012

Narodil se 22. září 1948 v Plzni, kde také v roce 1972 absolvoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy.
Krátce pracoval jako lékař v psychiatrické léčebně, v roce 1973 se přestěhoval do Strakonic kde pracoval jako lékař na různých pracovištích. V roce 1991 byl jmenován ředitelem tehdejšího okresního ústavu národního zdraví, od roku 1992 do roku 2000 zastával funkci ředitele okresní pobočky VZP ve Strakonicích.
Od roku 2000 do roku 2008 byl Vladimír Pavelka náměstkem hejtmana Jihočeského kraje, řídil oblast sociálních věcí a zdravotnictví, věnoval se především reformě zdravotnické záchranné služby, záchraně krachujících nemocnic a reformě sociálních ústavů. Byl průkopníkem převodu nemocnic na formu akciových společností, tento model převzala i současná vládnoucí koalice. V letech 2010 až 2011 náměstek ministra zdravotnictví.
V současné době je ředitelem Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví.

MOTTO a další „životní“ otázky
Jaké máte jako lékař životní motto?
Lékař má žít nejen nohama na zemi, ale mezi lidmi. Znát jejich radosti i starosti, vědět jak pracují a žijí a mít pochopení pro jejich slabosti. Měl by vědět jak věci fungují, nejen že do jeho auta se nalévá benzin. A hlavně si zachovávat dobrou mysl a zdravý rozum