16. 8. 2012

Narodil se 2.března 1972 v Písku. Je ženatý a má dvě děti. V roce 1990 ukončil studium na píseckém gymnáziu a pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, kde v roce 1996 promoval.
Od roku 1996 pracuje v písecké nemocnici na oddělení gynekologie a porodnictví. V roce 1999 a 2003 úspěšně složil I. a II. atestaci v oboru gynekologie a porodnictví. V roce 2006 obdržel licenci ČLK pro výkon funkce vedoucí lékař a primář ve zdravotnickém zařízení. Do roku 2007 pracuje ve funkci vedoucí lékař písecké porodnice. Od října 2007 je provozovatelem a lékařem privátní gynekologicko-porodnické ambulance a současně pokračuje v práci na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Písek. Je členem odborných společností ČGPS a SSG. Publikuje v odborné literatuře a přednáší na lékařských akcích.
Po komunálních volbách v roce 2009 je zastupitelem města Písek a předsedou sociální komise. Od roku 2010 je radním města Písek.