16. 8. 2012

Narodila jsem se 5. 1. 1948 v Sezimově Ústí. Po studiích na SVVŠ v Táboře jsem absolvovala Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, aprobaci 1. stupeň a dějepis.
Po ukončení vysoké školy jsem krátce učila na základních školách ve Smilových Horách, v  Čekanicích, v Táboře a od roku 1975 v Sezimově Ústí. V roce 1991 se jsem se stala zástupkyní ředitelky ZŠ 9. května 489 a v roce 2000 jsem byla jmenována ředitelkou této školy. V této funkci jsem působila do července 2012 a od srpna budu učit na této škole jako seniorka s krátkým úvazkem.
V komunální politice působím jako nestraník již od roku 1990, nejdříve jako kandidátka OF a později Města pro všechny.
Do TOP 09 jsem vstoupila v červenci 2009. Na podzim roku 2009 jsem byla zvolena místopředsedkyní regionální organizace Táborsko a členkou krajského výboru TOP 09,  od července 2010  předsedkyní nově vzniklé místní organizace TOP 09 Sezimovo Ústí.  V současnén době jsem pouze členkou této organizace.
Jsem vdova,mám tři dcery a pět vnoučat.