16. 8. 2012

Narodil jsem se 25. 6. 1960 v Prachaticích. Po absolvování ZŠ v Českých Budějovicích studoval od roku 1977 Pražskou konzervatoř obor fagot (absolutorium 1982) a později skladbu jako druhý obor. Ve studiu skladby pokračoval v letech 1984–1988 na hudební fakultě AMU ve třídě Jiřího Dvořáčka a Ctirada Kohoutka. Během absolvování základní vojenské služby ve Vojenské hudební škole Víta Nejedlého v Roud­nici nad Labem (1989) vykonal konkurs na místo učitele hudební teorie a sklad­by na Pražské kon­zervatoři. Zde pů­sobil v letech 1989–2000 též ve funkci vedoucího oddělení hudební teorie. Současně vyučoval externě na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Na sklonku roku 2000 pře­sídlil s rodinou natrvalo do Netolic v již­ních Čechách. V současnosti vyučuje skladbu a hudební teo­rii na Konzervatoři v Českých Budějovicích a ex­ter­ně přednáší Tektoniku na Pe­da­go­gické fakultě Jihočeské univerzity. Zároveň podniká v oboru vy­dávání hudebnin a tvorby zvu­ko­vých záznamů pro CD.
Jiří Churáček je ženatý, má pět dětí a jednoho vnuka. Jeho koníčkem je pěstování bonsají a služba chorregenta římskokatolické církve. Je předsedou neziskové organizace pro obnovu liturgické hudby Literátské bratrstvo u kůru kostela sv. Václava v Netolicích.
Ve své kompoziční činnosti se věnuje především tvorbě vokální. Za své skladby získal řadu ocenění, z nich významné je především vítězství ve skladatelské soutěži k 200. výročí Pražského Hlaholu (1989), kde získal 1. cenu za sborovou skladbu na antický námět s názvem M. V. MARTIALIS –  EPIGRAMMATA.
Jiří Churáček působí i ve veřejném životě. Od r. 2009 je členem TOP 09 a v současnosti vykonává funkci místostarosty v Netolicích.