16. 8. 2012

Datum narození: 15.11.1963
Stav: rozvedená
Pracovní zkušenosti:
1988 – dosud  ZŠ a MŠ Strakonice, Plánkova 430
pracovní pozice: do r. 2006 – učitelka, od r. 2006 – 2011- vedoucí ZŠS ,r. 2011- vedoucí ZŠS a ZŠ praktické, od 1.8. 2012 – ředitelka ZŠ a MŠ
1987- 1988 – ZŠ Poděbradova, Strakonice – vychovatelka
1985 – 1987 – ZvŠ Volyně – vychovatelka
1985 – 1983 – SZŠm Mladá Boleslav – vychovatelka

Dosažené vzdělání:
1985 – 1991  UK, PF ( obor – Vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, Mgr.)
1982 – 1983 SPgŠ Prachatice
1978- 1982 – Gymnázium Strakonice
1970 – 1978 – ZŠ Čelakovského, Strakonice
Další sebevzdělávání, některá získaná osvědčení a certifikáty
Certifikát Teilnahme fűr Basale Stimulation in der Pflege 21. 1. 2007
Certifikát VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém 4. 10. 2007
Osvědčení o absolvování školení Tvoříme učební plán ŠVP 24. 11. 2006
Certifikát Nová škola o absolvování tréninku týmové spolupráce učitelů a vychovatelů – jejich vedení 9. 3. 2005
Osvědčení o Studiu pro ředitele škola a školských zařízení 20. 4. 2007
Osvědčení o absolvování akreditovaného programu MŠMT ČR.: 21 250/05-25-239 Pozitivní působení doteku
Osvědčení o školení pro lektory – multiplikátory aktivačních center 31. 5. 2010
Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Koordinátor školního vzdělávacího programu – studium k výkonu specializovaných činností dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. 2. 12. 2009
Osvědčení o absolvování akreditovaného programu MŠMT ČR.: 34 751/2005-25-434 Možnosti využití alternativních forem výuky při práci se žáky s více vadami 29. 4. 2005
Znalosti a dovednosti
Jazykové znalosti
RJ – pasivně, NJ – pasivně, Srbochorvatský jazyk – pasivně
ICT gramotnost

držitelka těchto osvědčení a certifikátů:
1)Práce s médii při výuce (učebnice, digitální nosiče dat), aktivní přístup k odstraňování negativních vlivů 21. 12. 2010
2)Certifikát o absolvování testu Z – test základních ICT znalostí v rámci I. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání 19. 11. 2002
3)Certifikát  o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných osnovou Státní informační politiky ve vzdělávání 19. 12. 2003
4)Certifikát o dosažení uživatelských ICT znalostí a dovedností definovaných osnovou Státní informační politiky ve vzdělávání 31. 3. 2005
5)Využití interaktivních tabulí pro pokročile 11. 10. 2011

na kancelářské úrovni obsluhuji:
sada office
evidence v matrikových aplikacích
znalost obchodní korespondence