16. 8. 2012

42 let
Vzdělání:
vystudovala ČVUT Fakulta strojní – ukončení 1992
od r. 2008 studuje VŠE IOM

Praxe:
Mostro, a.s. (výroba ventilů a šoupat i pro jadernou elektrárnu Temelín)
Řízení jakosti (zavádění ISO norem s RV TÜV Mnichov)
Wüstenrot st.sp., a.s. – vedoucí controllingu obchodu
Allianz pojišťovna, a.s. – controlling, vedoucí projektu optimalizace pracovních postupů v pojištění velkých (průmyslových) rizik
Nyní předsedkyně Finančního výboru při zastupitelstvu města Č.Budějovice
Vdaná, 3 děti